Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέοι ΚΑΔ εμπορικής δραστηριότητας για εγγραφή και δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ

21 Δεκέμβριου 2021

Νέοι ΚΑΔ εμπορικής δραστηριότητας για εγγραφή και δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 138352/17-12-2021 με την οποία  τροποποιείται η 90043/10.8.2021 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης

Συγκεκριμένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα)  προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
47.19.10.10 Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα αφορολόγητων ειδών
52.21.24.06 Υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρους αεροδρομίων
66.30.11.02 Υπηρεσίες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας
77.11.10.02 Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών, χωρίς οδηγό
77.12.19.01 Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών, χωρίς οδηγό
77.39.13.03 Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών μοτοσικλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
77.39.19.10 Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών αναπηρικών καροτσιών
81.29.11.03 Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας
85.59.19.12 Υπηρεσίες σχολών εκπαιδευτικής ρομποτικής

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.