Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέος νόμος – Δημοσιεύτηκε ο ν. 4879/2022 – Σύμβαση Ελλάδας – Σιγκαπούρης για τη φορολογία

18 Ιανουάριου 2022

Νέος νόμος - Δημοσιεύτηκε ο ν. 4879/2022 - Σύμβαση Ελλάδας - Σιγκαπούρης για τη φορολογία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4879/2022 με τίτλο “Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου. “.

Συνημμένα

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.