Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο ΣΟΛ Μαγνησίας

17 Νοέμβριου 2021

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο ΣΟΛ Μαγνησίας
e-mail: [email protected]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις εκλογές του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Ν. Μαγνησία που πραγματοποιήθηκαν στις 10/11/2021, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο στην συνέχεια (12/11/2021) συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΟΛ Μαγνησίας

Πρόεδρος: Πολυγερινός Απόστολος
Αντιπρόεδρος: Παπανδρέου Αριστείδης
Γενικός Γραμματέας: Μαλιαγκάνης Γεώργιος
Ταμίας: Φασούλας Χρήστος τ. Αποστόλου
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κεχαγιάς Αλέκος
Μέλος: Κεφαλά Ελένη
Μέλος: Μαντζαβίνος Παναγιώτης

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.