Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέο ληξιπρόθεσμο χρέος 178 εκατ. από φορολογικές οφειλές προστέθηκε τον Απρίλιο

Αναρτήθηκε το Tax Administration Monitor Απριλίου 2022, για τα στοιχεία του οποίου η ΑΑΔΕ κοινοποιεί τις παρακάτω πρόσθετες διευκρινίσεις:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΜΤΒ %

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

112.551.205.027

112.852.990.448

-0,3%

Ανεπίδεκτα είσπραξης

25.417.077.406

25.196.872.914

0,9%

Ρυθμιζόμενο ποσό

5.224.757.219

5.380.403.354

-2,9%

Υπόλοιπο σε αναστολή

815.755.498

788.876.444

3,4%

Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

87.134.127.621

87.656.117.534

-0,6%

Πλήθος οφειλετών

3.944.665

4.014.028

-1,7%

Την αντίστοιχη περίοδο το 2021 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 3.937.848 (μειωμένο κατά 0,17% σε σχέση με Απρίλιο 2022)

KPI 1

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

282.331.673  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

263.827.917  

ΜΑΡΤΙΟΣ

271.780.105  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

220.442.514  

4ΜΗΝΟ

1.038.382.209  

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2020

2021

2022

2022/2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554  

354.228.686  

353.465.865  

242.516.019  

282.331.673  

16,42%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501  

297.417.622  

329.956.257  

197.311.010  

263.827.917  

33,71%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526  

272.230.876  

183.569.065  

186.095.014  

271.780.105  

46,04%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

310.001.287  

241.393.686

146.570.566  

187.351.198  

220.442.514  

17,66%

4ΜΗΝΟ

1.294.981.868  

1.165.270.871  

1.013.561.753  

813.273.241  

1.038.382.209  

27,68%

· Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Απρίλιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 252εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 250εκ. (αύξηση κατά 0,69%).

Το 88% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

60.473.983  

21.385.999  

-65%

Εισόδημα

24.494.345  

31.816.640  

30%

Φόροι στην Περιουσία

3.194.743  

4.800.181  

50%

Πρόστιμα  Άμεσοι

3.296.280  

14.595.052  

343%

Φ.Π.Α.

47.391.343  

74.558.387  

57%

Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ

4.453.967  

4.383.939  

-2%

Αχρεωστήτως Καταβληθ

1.091.430  

2.734.242  

151%

Δάνεια

28.613.796  

23.208.436  

-19%

Λοιπά Πρόστιμα μη-φο

43.816.855  

43.677.543  

-0,32%

ΣΥΝΟΛΟ

216.826.742  

221.160.420  

2%

Για το 4 μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3,724 δις, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 2,561 δις (αυξημένο κατά 45%).   

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 2022 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΚΡΑΙΑ ΤΙΜΗ ΥΨΟΥΣ 0,8 δις. €   

Για τις συγκρίσεις στις δύο περιόδους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το 2021 υπήρχαν περιορισμοί της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της πανδημίας.

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το μήνα αναφοράς (Απρίλιο), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 178 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 168 εκ. (αύξηση κατά 5%)

Για το 4 μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3,504 δις, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 2,332 δις (αυξημένο κατά 50%).

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 2022 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΚΡΑΙΑ ΤΙΜΗ ΥΨΟΥΣ 0,8 δις. €   

Για τις συγκρίσεις στις δύο περιόδους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το 2021 υπήρχαν περιορισμοί της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της πανδημίας.

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ):

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις μηνός Απριλίου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 153εκ. € το 2022, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 έφτασαν τα 128εκ €  (αύξηση κατά 19,8%) .

Το 91 % περίπου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

31.586.143  

20.001.969  

-37%

Εισόδημα

32.027.516  

59.067.678  

84%

Φόροι στην Περιουσία

13.446.932  

13.365.113  

-1%

Φ.Π.Α.

33.560.326  

46.227.437  

38%

ΣΥΝΟΛΟ

110.620.917  

138.662.196  

25%

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ

 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2022/2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

461.204.743  

462.195.280  

425.930.171  

334.892.778  

350.033.149  

4,5%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

496.209.557  

422.238.586  

460.807.129  

392.099.598  

449.849.880  

14,7%

ΜΑΡΤΙΟΣ

458.085.538  

412.552.761  

284.163.496  

350.572.787  

478.129.209  

36,4%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

528.510.780  

367.932.556  

226.124.044  

299.378.691  

377.095.826  

26,0%

4ΜΗΝΟ

1.944.010.617  

1.664.919.184  

1.397.024.839  

1.376.943.854  

1.655.108.065  

20,2%

Επισήμανση: «Τα στοιχεία του “Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους” υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το “Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος” αφορά το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς…» Source