Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Να χορηγηθούν οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ευάλωτων συνταξιούχων ζητά με πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣτΠ

Πόρισμα για τη χορήγηση των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων των ευάλωτων συνταξιούχων

Να χορηγηθούν οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις (2021-Πάσχα 2022) των ευάλωτων συνταξιούχων σε όλους όσοι ήταν δικαιούχοι σύνταξης κατά τους συγκεκριμένους μήνες αναφοράς, ακόμη και εάν, για κάποιο λόγο, δεν τους καταβλήθηκε εγκαίρως η σύνταξη που δικαιούνταν, ζητά με πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη.

Συνταξιούχοι προσέφυγαν στην Ανεξάρτητη Αρχή διαμαρτυρόμενοι επειδή δεν τους καταβλήθηκαν οι παραπάνω ενισχύσεις, παρόλο που πληρούσαν όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια. Οι έκτακτες αυτές ενισχύσεις (2021 & Πάσχα 2022) νομοθετήθηκαν για να χορηγηθούν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες των χαμηλοσυνταξιούχων που λάμβαναν συνταξιοδοτική παροχή τον Νοέμβριο 2021 και τον Μάρτιο 2022, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα οξυμένα οικονομικά προβλήματα του τελευταίου διαστήματος.  

Ερευνώντας το συγκεκριμένο ζήτημα ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι, στην πράξη, κατά στενή ερμηνεία της νομοθετικής διάταξης και της διατύπωσης «λαμβάνουν», που υπήρχε και στους δύο σχετικούς νόμους, δικαιούχοι της ενίσχυσης θεωρήθηκαν αυτοί στους οποίους πράγματι καταβλήθηκε/ εκταμιεύτηκε η σύνταξη εντός των συγκεκριμένων μηνών αναφοράς, και όχι όσοι δικαιούνταν, και τελικά έλαβαν σύνταξη για τους μήνες αυτούς, με καθυστέρηση και αναδρομικά.

Η προσέγγιση όμως των συγκεκριμένων διατάξεων υπό αυτή την ερμηνεία, οδηγεί στο φαινόμενο συνταξιούχοι που πληρούν τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις να αντιμετωπίζονται διαφορετικά και άνισα. Αυτό μάλιστα συμβαίνει επειδή ο ασφαλιστικός φορέας σε μερικούς εξ αυτών είχε ήδη καταβάλει, εγκαίρως, την σύνταξη ενώ σε κάποιους άλλους, για οποιοδήποτε λόγο, αν και την δικαιούνταν και είχαν υποβάλει σχετική αίτηση χορήγησης, δεν τους είχε καταβληθεί ακόμη.

Μάλιστα, οι δεύτεροι βρέθηκαν σε ακόμη δυσμενέστερη θέση, καθώς και η σύνταξη καθυστέρησε να τους καταβληθεί, (ή και δεν τους έχει καταβληθεί ακόμη), χωρίς δική τους υπαιτιότητα, και έχασαν το προβλεπόμενο για την περίπτωσή τους, ποσό έκτακτης ενίσχυσης.

Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις συνταξιούχων και μάλιστα αναπηρίας, οι οποίοι δεν έλαβαν μία από τις δύο ενισχύσεις επειδή τον μήνα αναφοράς, για κάποιο  λόγο,  δεν εκταμιεύτηκε κανονικά η σύνταξη, η οποία τους καταβλήθηκε αναδρομικά τον επόμενο ή μεθεπόμενο μήνα.

Στο πόρισμα που απηύθυνε στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ο Συνήγορος του Πολίτη, ζήτησε εφόσον εκ των υστέρων προκύπτει ότι κάποιοι δικαιούχοι αδίκως στερήθηκαν την ενίσχυση, να προβεί η Διοίκηση άμεσα στις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες, χορηγώντας αναδρομικά αυτές τις ενισχύσεις.

Πληροφορίες: 213 1306600

Source