Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νυχτερινό τιμολόγιο: Σε ισχύ από 1η Μαΐου

29 Απρίλιος 2021

Νυχτερινό τιμολόγιο: Σε ισχύ από 1η Μαΐου
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
www.deddie.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου από την 1η Μαΐου 2021 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021 με συνεχές ωράριο από 23:00 έως 07:00 καθημερινά.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να απευθύνονται στον Προμηθευτή τους.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2021
Από το Γραφείο Τύπου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.