Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νόμος ν. 4770/2021 – Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4770/2021 για τη ναυτιλία

Παρατίθενται προς διευκόλυνσή σας όλα τα κεφάλαια του νόμου:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΚΑΦΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗ- ΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙ- ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗ- ΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΑ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΓΙΑΤΟΝΘΑΛΑΣΣΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ν. 4676/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4389/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος περιέχει και τις έξεις διατάξεις που αφορούν :

Tροποποιήσεις στο πρόστιμο για την παράβαση περί ορίων του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης ναυτικών

Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε Ναυτικούς για Ιανουάριο – Φεβρουάριο, ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και το e-ναυλοσύμφωνο, ασφάλιση στο ΝΑΤ του προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών

Μπορείτε να διαβάσετε το νόμο στο σύνολό του, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, ακολούθως: