Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νόμος 4781/2021 – Δημοσιεύθηκε ο νόμος με την παράταση του πόθεν έσχες και άλλες φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις

Δημοσιεύθηκε ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4781 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος αυτό περιέχει διατάξεις φορολογικού και ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Αναλυτικά :

✎ Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς [άρθρο 480].

✎ Μείωση τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία – Προσθήκη στο άρθρο 20 του ν. 2948/2001 [άρθρο 481] .

✎ Συμπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών μεταφορών – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4753/2020 [άρθρο 482].

✎ Παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια – Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4764/2020 [άρθρο 483].

Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω κορωνοϊού COVID-19 [άρθρο 484].

Ρύθμισης της εκπτωτικής περιόδου έτσι ώστε να δοθεί παράταση στις εκπτώσεις έως τις 31 Μαρτίου 2021 [άρθρο 485].

✎ Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών για το πρόγραμμα Συν-εργασία [άρθρο 486].

Ειδική ρύθμιση για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας [άρθρο 487].

Παράταση ΠΟΘΕΝ -ΕΣΧΕΣ [άρθρο 488].