Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ξεκίνησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και το βιβλίο προσφορών θα κλείσει στις 4 Νοεμβρίου

Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Άνοιξε το πρωί, το βιβλίο προσφορών για την συνδυασμένη (για παλαιούς και νέους μετόχους) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Η αύξηση θα ολοκληρωθεί στις 4 Νοεμβρίου και έχει ως στόχο να αντλήσει από 1,275 μέχρι 1,35 δις ευρώ. Είναι η μεγαλύτερη σε ύψος αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εκτός των τραπεζικών ομίλων. Σύμφωνα με πληροφορίες από την χρηματιστηριακή αγορά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα υπερκαλυφθεί.

Η συνδυασμένη προσφορά, είναι η δημόσια προσφορά για τους Έλληνες μετόχους και η ιδιωτική τοποθέτηση για τους διεθνείς επενδυτές. Πρακτικά οι Έλληνες μέτοχοι της ΔΕΗ θα έχουν δικαίωμα προτίμησης, που τους εξασφαλίζει τη συμμετοχή στην αύξηση. Ταυτόχρονα, η ιδιωτική τοποθέτηση για τους διεθνείς επενδυτές θα δημιουργήσει ανταγωνισμό και θα βελτιώσει τους όρους της αύξησης. Οι προσφορές των ξένων θεσμικών επενδυτών που θα εκδηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στην ΑΜΚ, θα κατηγοριοποιηθούν και με τη διαδικασία του bookbuilding θα προσδιοριστεί η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ενώ σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν στην πράξη οι προσδοκίες για αυξημένη συμμετοχή

Τι θα διατεθούν στην πράξη

Πρόκειται για Δημόσια Προσφορά μέχρι και 150.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η.), που θα εκδοθούν με τιμή διάθεσης από 8,50 ευρώ έως και 9,00 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά και αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών. Η αξία της συμμετοχής για αυτούς τους επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων Νέων Μετοχών επί την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών.

Ιδιώτες Επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Δ.Ε.Η., και οι οποίοι εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής στις Νέες Μετοχές που έχουν επιμεριστεί στη Δημόσια Προσφορά, η οποία θα είναι αναλογική του ποσοστού συμμετοχής των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Η.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα συμβάλει στη χρηματοδότηση του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου της Εταιρείας και θα επιτρέψει στην Εταιρεία να αυξήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα σε 5,3 δις ευρώ τα επόμενα 3 έτη και σε 8,4 δις μέχρι το 2026, με στόχο τα 7,2GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ (περιλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Σταθμών) μέχρι το 2024 και τα 9,1GW μέχρι το 2026, πράγμα που με τη σειρά του αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων EBITDA ύψους 1,7 δις ευρώ το 2026.