Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΟΑΕΔ: Προληπτική αναστολή έως τις 15 Φεβρουαρίου της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΟΑΕΔ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι, e-mail: [email protected]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προληπτική αναστολή έως τις 15 Φεβρουαρίου της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β7454/05.02.2021) « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.», αναστέλλεται η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο του αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικών περιοχών και διενεργείται η εκπαιδευτική διαδικασία με την εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία.

Παρατείνεται η προληπτική αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας στις εκπαιδευτικές δομές των ΙΕΚ και ΚΕΚ του ΟΑΕΔ και συνεχίζεται η υποχρεωτική διενέργεια σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας στα ΙΕΚ του Οργανισμού.

Αναστέλλεται η λειτουργία των Βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΑΕΔ μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021, σε περιοχές που ανήκουν σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου ενώ οι υπόλοιποι βρεφονηπιακοί σταθμοί συνεχίζουν τη δια ζώσης λειτουργία τους με υποχρεωτική τήρηση των κανόνων λειτουργίας, απαιτήσεων και διαδικασιών του παραρτήματος VII, της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β7454/05.02.2021). Οι διοικητικές λειτουργίες των εκπαιδευτικών δομών δεν θίγονται από την εφαρμογή της ΚΥΑ.

Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία του ΟΑΕΔ συνεχίζουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία, με υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν είναι συμβατή με τον βαθμό και το είδος της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.