Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΟΔΗΓΟΣ myDATA – Δωρεάν η Πρώτη Ηλεκτρονική Επικαιροποίηση

«ΟΔΗΓΟΣ myDATA» :  Νιφορόπουλος Κώστας και Καρποδίνης Δημήτρης.

Με πολλά παραδείγματα και πολλούς χρηστικούς πίνακες

Δωρεάν η Πρώτη Ηλεκτρονική Επικαιροποίηση [2-9-2021]. Περιλαμβάνει :

α) Τις αποφάσεις: Α.1156/30-06-2021 και Α.1171/3-8-2021
β) Οδηγίες (πορίσματα «άτυπων ομάδων») για : Γραφεία Γενικού Τουρισμού, Εκτελωνιστές και Ξενοδοχεία
γ) Ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ για έκδοση παραστατικών timologio

Μπορείτε να «κατεβάσετε» το υλικό, δωρεάν και από εδώ

Επισημαίνουμε ότι οι κάτοχοι του Βιβλίου, με βάση την διαδικασία, που περιγράφεται λεπτομερώς στις σελίδες 8 και 9 του Βιβλίου, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην «Ηλεκτρονική Επικαιροποίηση», όπου υπάρχουν και άλλα χρήσιμα εργαλεία για την πλατφόρμα «myDATA».

Το Βιβλίο θα συνεχίσει να επικαιροποιείται, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, μέχρι και την 31-1-2022,  με όλες τις αλλαγές/προσθήκες  στα θέματα του βιβλίου και θα εμπλουτίζεται και με άλλα χρήσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο από το e-shop του κόμβου εδώ