Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΟΕΕ: Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή 2ου κύκλου εξετάσεων για ένταξη των λογιστών-φοροτεχνικών στο Ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις του δευτέρου κύκλου πιστοποίησης των λογιστών – φοροτεχνικών, θα πραγματοποιηθούν την 15η Δεκεμβρίου 2021. Λεπτομέρειες σχετικά με την ώρα και τη διαδικασία πραγματοποίησής τους θα σας γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Όσοι επιθυμείτε για οποιονδήποτε λόγο να εξαιρεθείτε της διαδικασίας πιστοποίησης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 9 της ΥΑ 45891/2.7.2021 (ΦΕΚ 2954/05.07.21), θα πρέπει να υποβάλετε σχετικό αίτημα στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στο email: [email protected], προκειμένου να ενταχθείτε στον τρίτο κύκλο πιστοποίησης. Επισημαίνουμε ότι το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα έτσι ώστε να έχει διαβιβαστεί ηλεκτρονικά, στην επιτροπή πιστοποίησης, το αργότερο δύο (2) ώρες πριν από την καθορισθείσα έναρξη των εξετάσεων.

Διευκρινίζουμε ότι:

– όσοι είχαν ζητήσει εξαίρεση από τον 1ο κύκλο εξετάσεων έχουν ενταχθεί αυτόματα στο 2ο κύκλο. Αν δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις αυτού το κύκλου θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα εξαίρεσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

– όσοι δεν συμμετείχαν καθόλου στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.