Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΟΕΕ: Είσοδος των λογιστών-φοροτεχνικών στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ

Τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ώστε να διεκπεραιώνουν υποθέσεις των πελατών τους, έχουν πλέον οι λογιστές – φοροτεχνικοί. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την οποία οι λογιστές – φοροτεχνικοί μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στα υποκαταστήματα του οργανισμού, όπως ισχύει και για τους δικηγόρους. Όπως διευκρινίζεται σχετικά, η προσέλευση επιτρέπεται πάντα στο πλαίσιο αυστηρής τήρησης των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν μαζί τους την επαγγελματική τους ταυτότητα. Η εγκύκλιος αυτή έρχεται μετά από σχετική επιστολή, που εστάλη από τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνο Κόλλια, στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, Χρήστο Χάλαρη.

Δείτε τη σχετική επιστολή και τη σχετική εγκύκλιο 102725/23-3-2021 από το αρχείο του κόμβου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax 210 5227300

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ.: Φ/1/1853

Προς
Διοικητή ΕΦΚΑ
κ. Χρήστο Χάλαρη

Θέμα: Αίτημα για είσοδο των Λογιστών – Φοροτεχνικών στις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08.02.2021 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, οι δικηγόροι εξυπηρετούνται στις δημόσιες υπηρεσίες κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, σε κάθε περίπτωση όμως οι Υπηρεσίες κατά τον καθορισμό των ραντεβού θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων. Σε περιπτώσεις δε που δικηγόροι προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενο ραντεβού, θα εξυπηρετούνται μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.

Στην εν λόγω εγκύκλιο δεν γίνεται καμία πρόβλεψη για τους λογιστές – φοροτεχνικούς, τους επιστήμονες οι οποίοι κατόρθωσαν να υλοποιήσουν μέσω της δικής τους υπερπροσπάθειας όλα τα μέτρα που αποφάσισε η Πολιτεία, βοηθώντας έτσι τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Λόγω της πανδημίας και της συνεχούς θεσμοθέτησης νέων μέτρων για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, είναι επιτακτική ανάγκη η επικοινωνία και σε πολλές περιπτώσεις η μετάβασή τους στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ζητεί να ισχύσει και για τον κλάδο των λογιστών – φοροτεχνικών η εξυπηρέτηση όπως έχει προβλεφθεί για το δικηγορικό σώμα και συγκεκριμένα η είσοδος με την επίδειξη της
επαγγελματικής τους ταυτότητας, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού με προτεραιότητα ή να εξυπηρετούνται χωρίς προηγούμενο ραντεβού, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.

Είναι ένα δίκαιο αίτημα που πρέπει να ικανοποιηθεί, προκειμένου οι λογιστές – φοροτεχνικοί να διεκπεραιώνουν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά τις αυξανόμενες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των ασφαλισμένων.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας