Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΟΕΕ: Επιστολή για την επίλυση προβλημάτων στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 και 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα,
τηλ. 213 2141810,
fax 210 5227300


ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αρ. Πρωτ.: Φ/1/502

Προς
– Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα

-Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Άδωνι Γεωργιάδη
-Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
-Διοικητή ΑΑΔΕ
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Θέμα: Επίλυση προβλημάτων στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 και Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6

Σε συνέχεια της από 13/1/2021 επιστολής μας για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, με την οποία σας ενημερώσαμε για τις αδυναμίες καταχώρησης των εσόδων σε επιχειρήσεις με ειδικό καθεστώς λειτουργίας και τον αυξημένο φόρτο εργασίας των λογιστών – φοροτεχνικών, σας γνωρίζουμε ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν διαπιστωθεί τα παρακάτω προβλήματα:

• Η νέα διαδικασία για την υποβολή της σχετικής αίτησης για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 με τη δήλωση των εσόδων, είχε ως αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να μην δικαιούνται της οικονομικής ενίσχυσης τους καθώς υπήρχε αδυναμία καταχώρησης των εσόδων εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.

• Με τη λήξη του κάθε έτους οι υποχρεώσεις των λογιστών – φοροτεχνικών είναι αυξημένες και είναι λογικό να έχουν γίνει λάθη που χρήζουν άμεσης διόρθωσης προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις.

Το ΟΕΕ λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει:

– Η πλατφόμα «myBusinessSupport» για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 να ανοίξει και να δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις στις οποίες έχουν δηλωθεί τα έσοδα να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης.

– Η πλατφόρμα «myBusinessSupport» να παραμείνει ανοικτή μετά την οριστικοποίηση των αιτήσεων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 για διόρθωση λαθών όλων των μηνών του 2020 μέχρι την έκδοση της νέας Απόφασης για τον επόμενο κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

– Για τη διόρθωση των αδικιών που παρατηρήθηκαν στους προηγούμενους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6, που έχει εξαγγελθεί για τον Μάρτιο 2021, να ληφθούν υπόψη τα ετήσια έσοδα του 2019 και 2020 (μετά από τις σχετικές διορθώσεις), προκειμένου να αποτυπώνεται η πραγματική μείωση του κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων, λόγω της πανδημίας.

– Για τους επόμενους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, να δίνεται η δυνατότητα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να γίνονται διορθώσεις μετά την οριστικοποίηση των αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας