Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΟΕΕ: Επιστολή για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax: 210 5227300

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    

Αθήνα, 5 Μαΐου 2021    
Αρ. πρωτ.: Φ/1/2722

Προς
– Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα
– Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
– Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Θέμα: «Υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2020 – Ν.4797/2021»

Επανερχόμενοι στην από 20 Απριλίου 2021 επιστολή μας και σε συνέχεια της δημοσίευσης του Ν.4797/2021, σας εκφράζουμε την θετική μας άποψη σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. Στην 27η Αυγούστου 2021, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, συμφωνούμε με την προϋπόθεση ότι το  ηλεκτρονικό σύστημα του Taxisnet θα ανοίξει σε πλήρη λειτουργία χωρίς τεχνικά προβλήματα μέχρι την 15η Μαΐου και ότι θα έχουν νομοθετικά ρυθμισθεί όλες οι εκκρεμότητες.

Στην περίπτωση μη ανοίγματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέχρι 15 Μαΐου 2021 υποβάλουμε εκ νέου την πρόταση μας για παράταση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021, με αντίστοιχη προσαρμογή των δόσεων μέχρι τη λήξη του δημοσιονομικού έτους.

Επίσης στο άρθρο 31 του Ν.4797/2021 προβλέπεται ότι εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβληθεί μέχρι την 28η.7.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).

Επειδή θεωρούμε άδικη την διάταξη αυτή, προτείνουμε η έκπτωση του 3% να ισχύσει για όλες τις περιπτώσεις φορολογίας εισοδήματος εφόσον ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων δηλαδή την 27η .8.2021.

Στο άρθρο 37 του Ν.4797/2021 ορίζεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία – συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην περίπτωση που το δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής υπολείπεται του απαιτούμενου ποσού δαπανών, ο φόρος όπως προβλέπεται να υπολογισθεί με μειώσεις σε μια σειρά εξαιρέσεων και ειδικών περιπτώσεων, θα δημιουργήσει προβλήματα στο σχεδιασμό και τη λειτουργία της σχετικής εφαρμογής.

Με τη συνεχή μείωση της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών και της κατανάλωσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και το δαιδαλώδη τρόπο υπολογισμού του φόρου που προκύπτει από την μη συμπλήρωση του 30% των δαπανών με ηλεκτρονικό τρόπο, επανερχόμεθα στην πρότασή για το φορολογικό έτος 2020 να ισχύσει το ίδιο καθεστώς του φορολογικού έτους 2019.

Σχετικά με τα τεκμήρια διαβίωσης εμμένουμε στη πρότασή μας για αναστολή ισχύος ή μείωση τους για τον υπολογισμό του φόρου στα εισοδήματα του 2020. Οι απώλειες του πραγματικού εισοδήματος που προκάλεσαν τα περιοριστικά μέτρα και το μεγάλης διάρκειας lockdown, πρέπει να εξετασθούν ώστε να αποτραπούν φορολογικές επιβαρύνσεις σε φορολογούμενους οι οποίοι θα βρεθούν σε δυσμενή κατάσταση χωρίς τη δυνατότητα της πληρωμής των βεβαιωμένων οφειλών τους. Εφόσον τα εισοδήματα των πληττόμενων έχουν μειωθεί, σε περίπτωση απόφασης για μείωση των τεκμηρίων και όχι εξάλειψής τους για δημοσιονομικούς λόγους, η μείωση της επιβάρυνσης αυτής να ανέλθει στο αντίστοιχο ποσοστό μείωσης εισοδήματος.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις η οποία ίσχυσε για το φορολογικό έτος 2019, προτείνεται να εφαρμοσθεί και στο έτος φορολογικό έτος 2020, ως έκτακτο μέτρο οικονομικής στήριξης για την αντιμετώπιση της δυσχερούς κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις. Ζητούμε να καθορισθεί άμεσα το τελικό ποσοστό της μείωσης της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις και προτείνεται η προκαταβολή για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή να είναι 30% και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στο 50%.

Ένα μέτρο που πρέπει να εξετασθεί για ανακούφιση των επιτηδευματιών, είναι η απαλλαγή του τέλους επιτηδεύματος σε όλες δραστηριότητες για το φορολογικό έτος 2020.

Επίσης πρέπει άμεσα να προσδιορισθούν με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά αποτύπωσης (λογιστικά και φορολογικά) των οικονομικών ενισχύσεων που έχουν δοθεί λόγω της πανδημίας για ανακούφιση των Νομικών και φυσικών προσώπων, (πχ μισθώματα COVID 19, Επιστρεπτέα Προκαταβολή, επιδότηση τόκων δανείων), δηλαδή να νομοθετηθεί η κατάταξή τους στη φορολογία εισοδήματος, αν πχ αποτελούν εισόδημα, δάνειο κλπ και επίσης να καθορισθεί η καταληκτική ημερομηνία καταχώρησής τους. Ειδικά οι επιχορηγήσεις που έχουν λάβει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα να δηλωθούν στο έτος στο οποίο θα οριστικοποιηθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ή επιστροφής.

Για τα λογιστικά – φορολογικά γραφεία λόγω της εξυπηρέτησης των πελατών τους με φυσική παρουσία ενόψει των φορολογικών δηλώσεων πρέπει η Πολιτεία να λάβει μέτρα για την προστασία της υγείας τους και του προσωπικού τους, όπως ο εμβολιασμός των λογιστών φοροτεχνικών, η δωρεάν χορήγηση selftest κλπ.


Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας