Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΟΕΕ Π.Τ. Θεσσαλίας: «Δεν είναι ο λογιστής υπεύθυνος για δήλωση ελέγχου νόσησης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 21 – Τ.Κ. 41222, Τηλ. 2410-531422 – e-mail : [email protected]

Λάρισα, 29/10/2021
Aρ. Πρωτ.: 07 / 209

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ

Η διαδικασία δήλωσης υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων ανεμβολίαστων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021, είναι μια διαδικασία που αφορά την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης.
Είναι αυτονόητο ότι ο εξωτερικός συνεργάτης της επιχείρησης, οικονομολόγος, λογιστής ή άλλος σύμβουλος της επιχείρησης είναι πολύ δύσκολο -αν όχι αδύνατο- να γνωρίζει σε εβδομαδιαία βάση την υγειονομική κατάσταση όλων των εργαζομένων των επιχειρήσεων στις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες του.
Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιμο η δήλωση της υγειονομικής κατάστασης των εργαζομένων της επιχείρησης στην εφαρμογή ΕΡΓΑΝΗ να αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο τον επιχειρηματία ή από άλλον αρμόδιο υπάλληλο, υπεύθυνο για την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. υπεύθυνο ανθρωπίνου δυναμικού κλπ.), δεδομένου ότι αυτοί είναι οι μόνοι που μπορούν να έχουν άμεση και προσωπική γνώση για την υγειονομική κατάσταση του κάθε εργαζομένου στην επιχείρησή τους. Διαφορετική αντιμετώπιση ενέχει κινδύνους επιβολής προστίμων προς την επιχείρηση, τον εργοδότη και τους εργαζομένους της, που φτάνουν έως και 10.000,00 ευρώ.
Ως οικονομικό επιμελητήριο Θεσσαλίας έχουμε δηλώσει ότι στηρίζουμε την προσπάθεια της πολιτείας για επέκταση των εμβολιασμών στους πολίτες. Είναι το μοναδικό όπλο που έχουμε κατά του κορονοϊού και επομένως στην επιστροφή της κανονικότητας της λειτουργίας της κοινωνίας και της οικονομίας μας.
Για αυτόν τον λόγο θεωρούμε απαραίτητο όπλο για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού την επέκταση της υποχρεωτικότητας και σε άλλους κλάδους πέραν του υγειονομικού, όπως αυτού της εστίασης, του τουρισμού, της εκπαίδευσης, φυσικά όλων των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα όπου η δια ζώσης επαφή είναι υποχρεωτική και συχνή.

Για την Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας
Του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
Ο Πρόεδρος
Ηλίας Κοτσιμπογεώργος