Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΟΕΕ: Τα αποτελέσματα των επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη μελών Τοπικής Διοίκησης του Π.Τ. Ιονίων Νήσων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (22/12/2021)

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Περιφερειακών Εκλογών (ΚΕΕΠΕ) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, έχοντας υπόψη:
➢ Τις διατάξεις:
Του Ν 1100/1980
Του Π.Δ. 225/1986
➢ την απόφαση της Kεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ στη συνεδρίασή της, στις 12-10-2021, για την επανάληψη των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Τοπικής Διοίκησης (ΤΔ) του Περιφερειακού Τμήματος Ιονίων Νήσων την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 λόγω αδυναμίας συγκρότησης σε σώμα της ΤΔ
➢ την προκήρυξη των επαναληπτικών εκλογών της 19ης Δεκεμβρίου 2021
➢ το Πρακτικό της συνεδρίασής της στις 22/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι τα αποτελέσματα για το Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων καθώς και οι υποψήφιοι, οι οποίοι εκλέγονται, έχουν ως εξής:

Η Πρόεδρος της ΚΕΕΠΕ
Κωστούλα Φλουρή – Χαλεβίδου

Ο Γραμματέας
Γεώργιος Καβαλιώτης