Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΟΕΕ- myDATA: Την πιλοτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων από 01-01-2022 ζητά με επιστολή του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12 14, 105 63 Αθήνα – Τηλ.: 2132141800, FAX: 2132141873,  e-mail: [email protected]

Αθήνα, 06-09-2021  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την πιλοτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων από την 1η Ιανουαρίου του 2022, ζητά, με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Όπως αναφέρει, το ΟΕΕ υπήρξε ανέκαθεν αρωγός σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του επαγγέλματος, οι δυσλειτουργίες, όμως και τα προβλήματα, που έχουν εντοπίσει από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του myDATA, δεν έχουν επιλυθεί πλήρως.

Για το λόγο αυτό, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, θεωρεί ότι η υποχρεωτική διαβίβαση από 1/10/2021 δεν είναι εφικτή και προτείνει:

1. Το έτος 2021 να χαρακτηριστεί ως έτος προαιρετικό για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων.
2. Το έτος 2022 η λειτουργία της εφαρμογής να είναι πιλοτική, δίνοντας ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις, που θα επιλέξουν την ψηφιακή διαβίβαση.
3. Την υποχρεωτική εφαρμογή από το έτος 2023, εφόσον γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές και οι απαραίτητες ρυθμίσεις και είναι σε πλήρη λειτουργία η σχετική πλατφόρμα.
4. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς των επιχειρήσεων, η ΑΑΔΕ να προβεί σε περισσότερες δράσεις και ενέργειες για την επαρκή ενημέρωσή τους, διότι το φορτίο της ενημέρωσης των επιχειρήσεων δεν μπορούν να το αναλάβουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, «ο χαρακτηρισμός του έτους 2021 ως έτος προαιρετικής εφαρμογής είναι απαίτηση του επιχειρηματικού κόσμου και των λογιστών – φοροτεχνικών. Προτεραιότητα είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η καλύτερη δυνατή λειτουργία του επιχειρείν».

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της επιστολής

Γραφείο Τύπου του ΟΕΕ
Τηλ: 2132141883
2132141870

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax: 210 5227300

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: Φ/1/4479
 
Προς
-Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
-Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
-Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Θέμα: Λειτουργία ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA)

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έχει εκφράσει την θετική του στάση απέναντι σε κάθε νέο εγχείρημα όπως και σε κάθε προσπάθεια που προωθεί την εξέλιξη του επαγγέλματος του λογιστή – φοροτεχνικού. Υπήρξε ανέκαθεν αρωγός σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του επαγγέλματος και συνδετικός κρίκος με τους φορείς του δημοσίου για εποικοδομητικό διάλογο με στόχο να αποφέρει άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα που προκύπτει.

Από την 1η Οκτωβρίου 2020, που είχε τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία η νέα πλατφόρμα myDATA, είχαμε εντοπίσει δυσλειτουργίες και προβλήματα τα οποία, δυστυχώς, μέχρι σήμερα έχουν επιλυθεί μόνο μερικώς. Για παράδειγμα, είναι ακόμα σε εκκρεμότητα το θέμα των ασφαλιστικών εταιρειών, των ακτοπλοϊκών εταιρειών, των ταξί, εταιρειών του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 (περί περιθωρίου κέρδους), των ναυτιλιακών εταιρειών, των εκτελωνιστικών γραφείων, όπως και η αναγνωσιμότητα από το σύστημα της τάξης του λογιστή – φοροτεχνικού. Όπως, επίσης, διατηρούμε επιφυλακτικότητα και ως προς το αν οι μηχανογραφικές εταιρείες έχουν την δυνατότητα να ανεβάσουν το σύνολο των εσόδων του 2021 μαζικά στην πλατφόρμα. Επίσης, δεδομένης της επιβαρυμένης υγειονομικά κατάστασης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού με τα συνεχή lockdown, o επιχειρηματικός κόσμος δεν έχει προετοιμασθεί για την λειτουργία των myDATA.
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α.1156/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ για το φορολογικό έτος 2021, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και οι τίτλοι κτήσης διαβιβάζονται υποχρεωτικά: i) από την 1.10.2021, από τις οντότητες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000), καθώς και από τις οντότητες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) και ii) από την 1.11.2021, από τις λοιπές οντότητες.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας θεωρεί ότι η υποχρεωτική διαβίβαση από 1/10/2021 δεν είναι εφικτή, και εμμένουμε στην πρότασή μας:
1. Το έτος 2021 να χαρακτηρισθεί ως έτος προαιρετικό για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων.
2. Το έτος 2022 η λειτουργία της εφαρμογής να είναι πιλοτική, δίνοντας ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την ψηφιακή διαβίβαση.
3. Την υποχρεωτική εφαρμογή από το έτος 2023 εφόσον γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές και οι απαραίτητες ρυθμίσεις και είναι σε πλήρη λειτουργία η σχετική πλατφόρμα.
4. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς των επιχειρήσεων, η ΑΑΔΕ να προβεί σε περισσότερες δράσεις και ενέργειες για την επαρκή ενημέρωσή τους, διότι το φορτίο της ενημέρωσης των επιχειρήσεων δεν μπορούν να το αναλάβουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί.

Ο χαρακτηρισμός του έτους 2021 ως έτος προαιρετικής εφαρμογής είναι απαίτηση του επιχειρηματικού κόσμου και των λογιστών – φοροτεχνικών. Προτεραιότητα είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η καλύτερη δυνατή λειτουργία του επιχειρείν, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Υφυπουργός Οικονομικών ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία θα εφαρμοσθούν μετά το πέρας της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας