Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Οι αλλαγές στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Ecofin

7 Δεκέμβριου 2021

Οι αλλαγές στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Ecofin

Δημοσιεύθηκε σχέδιο οδηγίας του Συμβουλίου της ΕΕ για τις αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ η οποία θα

θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Ecofin στις 7 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ επανεξετάζουν το τελικό  κείμενο σχετικά με αλλαγές στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στη συνεδρίαση του ECOFIN του Δεκεμβρίου.

Πιθανή εφαρμογή τον Ιανουάριο του  2025

Μια νέα πρόταση για την ευρύτερη χρήση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ – συμπεριλαμβανομένου και ενός συντελεστή κάτω του 5% για πρώτη φορά (επιπλέον της υπάρχουσας επιλογής συντελεστή 0%) – πρόκειται να συζητηθεί και ενδεχομένως να συμφωνηθεί, στη συνεδρίαση του Ecofin που λαμβάνει χώρα σήμερα στις 7 Δεκεμβρίου 2021.
Η οδηγία που θα συζητηθεί περιέχει ελευθερίες για τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν νέο μειωμένο συντελεστή κάτω του 5% σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.

Δείτε αναλυτικά την προτεινόμενη οδηγία.

Συνημμένα

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.