Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Οι δημόσιες συμβάσεις για τις υπηρεσίες λογιστή το 1ο τρίμηνο του 2021

www.promitheies.gr

Στο 1ο τρίμηνο του 2021 δημοσιεύθηκαν περισσότερες από 640 συμβάσεις μεταξύ των οικονομικών φορέων και των αναθετουσών αρχών για τις λογιστικές υπηρεσίες. Στην περιφέρεια της Αττικής δημοσιεύθηκε το 37,15% των συμβάσεων (240 συμβάσεις) με συνολικό προϋπολογισμό περισσότερα από 6.000.000€ και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας το 14,71% (95 συμβάσεις) με συνολικό προϋπολογισμό περισσότερο από 2.500.000 €. Πιο αναλυτικά:

• Αττική: 37,15%
• Κεντρική Μακεδονία: 14,71%
• Δυτική Ελλάδα: 6,97%
• Ήπειρος: 6,81%
• Ανατολική Μακεδονία, Θράκη: 5,88%
• Πελοπόννησος: 5,26%
• Νότιο Αιγαίο: 5,11%
• Θεσσαλία: 4,80%
• Κρήτη: 4,64%
• Δυτική Μακεδονία: 3,41%
• Στερεά Ελλάδα: 1,86%
• Ιόνια Νησιά: 1,70%
• Βόρειο Αιγαίο: 1,70%

Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιλέχθηκε από τους περισσότερους δημόσιους φορείς με ποσοστό 89,01%. Πιο αναλυτικά:

• Απευθείας ανάθεση: 89,01%
• Συνοπτικός διαγωνισμός: 5,57%
• Ανοιχτή διαδικασία: 4,33%
• Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση: 0,46%
• Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: 0,31%
• Κλειστή διαδικασία: 0,15%
• Διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού: 0,15%

Οι εταιρίες που μοιράστηκαν το προϋπολογισμό του πρώτου τριμήνου του 2021 ήταν περισσότερες από 340 και το συνολικό ποσό των συμβάσεων ξεπέρασε τα 13.000.000€. Το 34% των δημοσιευμένων συμβάσεων αφορούσε ποσά τα οποία δεν ξεπερνούσαν τα 5.000 ευρώ. Το 25% αφορούσε ποσά από 5.000 έως 10.000 ευρώ, το 29% ποσά από 10.000 έως 20.000 ευρώ και το υπόλοιπο 12% μεγαλύτερα ποσά.

Έχοντας πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τις προκηρύξεις που δημοσιεύονται καθημερινά από τους δημόσιους φορείς, μια επιχείρηση μπορεί να κατανοήσει τον όγκο των επαγγελματικών ευκαιριών στο δημόσιο καθώς και να προετοιμάσει καλύτερα τις μελλοντικές προσφορές που πρόκειται να υποβάλει.