Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Οι δημόσιοι διαγωνισμοί για τις υπηρεσίες λογιστή το 3ο τρίμηνο του 2021

www.promitheies.gr

Στο 3ο τρίμηνο του 2021 υπογράφηκαν περισσότερες από 710 δημόσιες συμβάσεις μεταξύ των αναδόχων και των δημόσιων φορέων για τις λογιστικές υπηρεσίες. Στην περιφέρεια της Αττικής δημοσιεύθηκε το 39,89% των συμβάσεων με συνολικό προϋπολογισμό περισσότερα από 11.700.000€ και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας το 15,62% με συνολικό προϋπολογισμό περισσότερο από 1.030.000€. Πιο αναλυτικά:

• Αττική: 39,89%
• Κεντρική Μακεδονία: 15,62%
• Νότιο Αιγαίο: 6,83%
• Δυτική Ελλάδα: 6,56%
• Κρήτη: 5,58%
• Πελοπόννησος: 4,74%
• Θεσσαλία: 4,18%
• Στερεά Ελλάδα: 3,91%
• Ήπειρος: 3,77%
• Δυτική Μακεδονία: 2,65%
• Ανατολική Μακεδονία, Θράκη: 2,51%
• Ιόνια Νησιά: 2,23%
• Βόρειο Αιγαίο: 1,53%
Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιλέχθηκε από τους περισσότερους δημόσιους φορείς με ποσοστό 85,77%. Πιο αναλυτικά:

• Απευθείας ανάθεση: 85,77%
• Συνοπτικός διαγωνισμός: 7,95%
• Ανοιχτή διαδικασία: 2,51%
• Λοιπές διαδικασίες: 3,77%
Οι εταιρίες που μοιράστηκαν το προϋπολογισμό του τρίτου τριμήνου του 2021 ήταν περισσότερες από 280 και το συνολικό ποσό των συμβάσεων ξεπέρασε τα 16.400.000€. Το 40% των δημοσιευμένων συμβάσεων αφορούσε ποσά τα οποία δεν ξεπερνούσαν τα 5.000 ευρώ. Το 22% αφορούσε ποσά από 5.000 έως 10.000 ευρώ, το 24% ποσά από 10.000 έως 20.000 ευρώ και το υπόλοιπο 14% μεγαλύτερα ποσά.

Με την καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς που δημοσιεύονται από τους δημόσιους φορείς σε όλη την Ελλάδα, μια εταιρία ανεξαρτήτου μεγέθους μπορεί πολύ γρήγορα να κατανοήσει τον όγκο των επαγγελματικών ευκαιριών που δημιουργούνται καθώς και να προετοιμάσει καλύτερα τις μελλοντικές προσφορές που πρόκειται να υποβάλει.