Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Οι δύο τάσεις που οδήγησαν στην αύξηση των αντικειμενικών αξιών

Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Οι πρόσφατες εξελίξεις με τον ΕΝΦΙΑ βασίστηκαν στην φιλοσοφία της σταδιακής εξίσωσης των αντικειμενικών αξιών με τις αγοραίες αξίες για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ταυτόχρονα το ζητούμενο είναι να διευρυνθεί η φορολογική βάση με το να πληρώνουν και τα χαμηλότερα εισοδήματα το μερίδιο του φόρου που τους ανήκει. Βάσει στατιστικών που έχει το Υπ. Οικονομικών, το 70-80% του ΕΝΦΙΑ που εισπράττεται κάθε χρόνο διαμορφώνεται γύρω στο 1,5 δις ευρώ που εισπράττεται από περίπου 2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Όμως η ιδιοκτησία ακινήτων ξεπερνά τα 5 εκατ. πολίτες (έλληνες και αλλοδαπούς) επομένως τα έσοδα αυτά μπορούν να διαμορφωθούν σε 3-3,5 δις ευρώ κάτω από το θετικό σενάριο ότι η ανάπτυξη θα είναι άνω του 3% και ότι οι πολίτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν τους φόρους τους με την ίδια συχνότητα.

Επαγγελματικές μισθώσεις

Ανθεκτικές αποδείχθηκαν οι επαγγελματικές μισθώσεις το 2020 παρά την πανδημία και την παρατεταμένη υψηλή ύφεση. Τα επαγγελματικά ακίνητα υψηλών προδιαγραφών όπως τα περιγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος είχαν οριακές υποχωρήσεις που ουσιαστικά δεν φάνηκαν αφού σε μεγάλο βαθμό καλύφθηκαν από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Σ’ αυτή την λογική και για περιορίσει μία ετήσια φοροαποφυγή της τάξης των 200 εκατ. ευρώ που προκύπτει από τις μεταβιβάσεις ακινήτων (επαγγελματικών και κατοικιών) κάθε χρόνο, το Υπ. Οικονομικών προχώρησε σε αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών που διαμορφώνουν μία σωρευτική αύξηση κατά 10% σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Η μεγάλη παρουσία των ακινήτων στην μέση ελληνική περιουσία

Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των χωρών της Ε.Ε με το ποσοστό των νοικοκυριών που οι δαπάνες τους για κατοικία ξεπερνά το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους να βρίσκεται στο 36,2%. Ακολουθούν η Βουλγαρία και η Δανία με ποσοστά 16% και 15,6% αντίστοιχα την ίδια ώρα που ο μέσος όρος των χωρών της Ε.Ε φθάνει μόλις στο 10,2% επί του συνολικού πληθυσμού.
Το 41% των νοικοκυριών στην χώρα μας είναι επιβαρυμένα με μηνιαία κόστη που αφορούν είτε το ενοίκιο είτε την δόση του στεγαστικού τους δανείου είτε τα έξοδα διαχείρισης της κατοικίας που ως σύνολο ξεπερνούν το 40% του συνολικού τους  εισοδήματός τους.Με σημαντική απόσταση, ως προς βάρη αυτά,να ακολουθούν η Βουλγαρία με 29,3% των νοικοκυριών και η Κύπρος με 17,6%.
Το β΄ εξάμηνο του 2020, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε -0,2% και των μισθωμάτων γραφείων σε 0,8%, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2020.
Το β΄ εξάμηνο του 2020, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 0,0% και των μισθωμάτων καταστημάτων σε 0,6%, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2020.

Δείκτες γραφείων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το 2020 οι ονομαστικές τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 1,2% σε σχέση με το 2019 για το σύνολο της Ελλάδας, έναντι αύξησης 3,9% το 2019. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το 2020 οι ονομαστικές τιμές γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 2,2% στην Αθήνα, μείωση 0,3% στη Θεσσαλονίκη και αύξηση 0,2% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το β΄ εξάμηνο του 2020, οι ονομαστικές τιμές των γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας παρουσίασαν μείωση 0,2% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2020 (προσωρινά στοιχεία). Το β΄ εξάμηνο του 2019 και το α΄ εξάμηνο του 2020 οι τιμές γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 1,6% και 0,5% αντίστοιχα, σε σχέση με τα προηγούμενα εξάμηνα (αναθεωρημένα στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β΄ εξάμηνο του 2020 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 0,6% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ενώ μειώθηκαν κατά 0,9% στη Θεσσαλονίκη και κατά 1,1% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Για το σύνολο του 2020, τα μισθώματα γραφείων σε ονομαστικούς όρους για το σύνολο της Ελλάδας μειώθηκαν κατά 1,1% (προσωρινά στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, η Αθήνα κατέγραψε μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης των μισθωμάτων 2,4%, η Θεσσαλονίκη κατέγραψε αύξηση 1,3% και η υπόλοιπη Ελλάδα μείωση 0,1%.

Το β΄ εξάμηνο του 2020, τα μισθώματα των γραφείων, για το σύνολο της χώρας, κατέγραψαν αύξηση 0,8% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2020 (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής των μισθωμάτων ήταν -0,3% κατά το β΄ εξάμηνο του 2019 και -1,3% κατά το α΄ εξάμηνο του 2020 (αναθεωρημένα στοιχεία).

Δείκτες καταστημάτων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το 2020 οι ονομαστικές τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 2,1% σε σχέση με το 2019, για το σύνολο της Ελλάδας, έναντι αύξησης 7,0% το 2019. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών ήταν 1,6% για την Αθήνα, 5,4% για τη Θεσσαλονίκη και 2,0% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Το β΄ εξάμηνο του 2020, οι ονομαστικές τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών παρέμειναν αμετάβλητες για το σύνολο της χώρας σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής ήταν 2,1% το β΄ εξάμηνο του 2019 και 1,0% το α΄ εξάμηνο του 2020 (αναθεωρημένα στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β΄ εξάμηνο του 2020 οι ονομαστικές τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 0,2% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, μείωση 0,7% στη Θεσσαλονίκη και αύξηση 0,1% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2020.

Για το σύνολο του 2020, τα μισθώματα των καταστημάτων σε ονομαστικούς όρους, για το σύνολο της χώρας, κατέγραψαν μέση ετήσια μείωση 0,6% (προσωρινά στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, οι αντίστοιχοι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μείωσης των μισθωμάτων ήταν 1,5% για την Αθήνα και 0,8% για τη Θεσσαλονίκη, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα καταγράφηκε αύξηση 0,3%.

Το β΄ εξάμηνο του 2020, τα μισθώματα των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 0,6% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2020 για το σύνολο της χώρας (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μείωσης των μισθωμάτων ήταν 0,3% κατά το β΄ εξάμηνο του 2019 και 0,9% κατά το α΄ εξάμηνο του 2020 (αναθεωρημένα στοιχεία).