Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Οι λογιστές του Ν. Χανίων δεν μπορούν να αναλάβουν την διεκπεραίωση της υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για τους ανεμβολίαστους εργαζομένους και καλούν τους εργοδότες σε εγρήγορση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ

Χανιά, 25/10/2021  Αρ. πρωτ. 20211025α

Θέμα: Οι Λογιστές του Νομού Χανίων δεν μπορούν να αναλάβουν την διεκπεραίωση της υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για τους ανεμβολίαστους εργαζομένους και καλούν τους εργοδότες σε εγρήγορση

Με Δελτίο Τύπου[1] και σχετική εγκύκλιο[2] ανακοινώθηκαν οι υποχρεώσεις των εργοδοτών σχετικά με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης σε ειδική πλατφόρμα του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ που αφορά τη διενέργεια rapid test από τους ανεμβολίαστους εργαζομένους τους.

Ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων με το παρών Δελτίο Τύπου γνωστοποιεί στους εργοδότες ότι η εργασία αυτή πρέπει να διεκπεραιωθεί από τους ίδιους τους εργοδότες κάνοντας χρήση των σχετικών κωδικών πρόσβασης του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Όσοι εργοδότες δεν τους έχουν στην κατοχή τους καλούνται να τους ζητήσουν από τους λογιστές τους.

Οι Λογιστές  δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να διεκπεραιώσουν την διαδικασία αυτή καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν ιδιαίτερα και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων. Επίσης εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους λογιστές να επικεντρωθούν στις Λογιστικές και Φοροτεχνικές Εργασίες τους οι οποίες είναι ήδη επιβαρυμένες και άκρως σημαντικές, καθώς η παρέκκλισή τους με ενασχολήσεις ιατρικές, νοσηλευτικές,ψυχιατρικές, παιδαγωγικές,  διεκπεραιωτικές, κτηματογραφικές, μελετητικές, τραπεζικές, υπηρεσίες Κ.Ε.Π., υπηρεσίες Δημόσιων Υπηρεσιών, υπηρεσίες Ο.Τ.Α., και τέλος πάντων σε ότι άλλη ενασχόληση βάλει ο νους σας, θα τους οδηγήσουν αναπόφευκτα σε λάθη που θα κοστίσουν ακριβά τόσο στους πελάτες τους όσο και σε αυτούς τους ίδιους. Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί του Νομού Χανίων είναι υποχρεωμένοι να διαφυλάξουν την επιστημονικότητα τους και να επικεντρωθούν σε αυτό που έχουν σπουδάσει, όσο και αν υπάρχει πανταχόθεν πίεση για κάτι διαφορετικό.

Καλούμε τους εργοδότες του Νομού Χανίων να δώσουν την δέουσα προσοχή στις προαναφερόμενες υποχρεώσεις διότι δυστυχώς, στις σχετικές εγκυκλίους καταγράφονται υπέρογκα πρόστιμα (μέχρι και 10.000 ευρώ). Για οποιαδήποτε απορία πρέπει να απευθυνθούν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) καθώς σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π. οικ.64232/15.10.2021 είναι η αρμόδια αρχή για την διασφάλιση της εφαρμογής της  εγκυκλίου.

[1] Η από 22 Οκτ 2021 ανακοίνωση συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπ. Εργασίας.
[2]ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021

Μ  ε     ε  κ  τ  ί  μ  η  σ  η
εκ του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων

Ο Πρόεδρος Σταυρουλάκης Κωστής
Η Αντιπρόεδρος Δασκαλάκη Αθηνά
Η Γραμματέας  Σαριδάκη Μαρίνα
Ο Ταμίας Μυλωνάκης Εμμανουήλ
Το Μέλος Σγουράκη Ευφροσύνη