Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ο.Ε.Ε. Υποβολή ΥΔ των νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ 340/1998

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ 340/1998 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4712/2020 και ισχύει, ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό του νομικού προσώπου πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή – φοροτεχνικού, τη μορφή της εργασιακής σχέσης που τους συνδέει, καθώς και αλλαγές στα δηλωθέντα στοιχεία του νομικού προσώπου προς επικαιροποίηση αυτών. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, το νομικό πρόσωπο δεν εντάσσεται στο Μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, που διασυνδέεται με τα αντίστοιχα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Για τη νέα διαδικασία πιστοποίησης των λογιστικών – φοροτεχνικών γραφείων, πρέπει να εγγραφείτε ως εταιρεία στις ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΟΕΕ (www.oe-e.gr). Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού της εταιρείας σας, συνδέεστε μέσα από την επιλογή «Υπεύθυνη Δήλωση Εταιρείας» και ακολουθώντας τις οδηγίες αναρτάτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία της Δήλωσης.
Για κάθε επιπλέον διευκρίνιση μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 213 2141820 ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

——-

Λόγω των
περιοριστικών μέτρων της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του  κορονοϊού, οι νόμιμοι  εκπρόσωποι των λογιστικών
γραφείων μπορούν να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τον
κλειδάριθμο για την ενεργοποίηση  του λογαριασμού τους  στο
ΟΕΕ, μετά από αποστολή της σχετικής αίτησής τους για την Κεντρική
Υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected] και για τα
Περιφερειακά Τμήματα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις οι οποίες
είναι αναρτημένες εδώ.

Σημείωση κόμβου: Δείτε και την ανάρτηση με θέμα: ΟΕΕ: Παράταση υποβολής της ΥΔ έτους 2021 μέχρι 15 Μαρτίου