Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κοινοποίηση του νόμου 4987/2022 από την ΑΑΔΕ

Με τη νέα εγκύκλιο 2093/2022 κοινοποιείται ο νέος Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει μετά την κύρωσή του με τον ν. 4987/2022 καθώς και τις κατ’ άρθρον συναφείς κανονιστικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους ή οδηγίες που εκδόθηκαν έως 30.12.2022 και παρατίθενται ως παράρτημα αυτού.

Επισημαίνεται ότι με τον ν. 4987/2022 κυρώθηκε σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος ισχύει από 4.11.2022. Με την παρ. 4 του άρθρου 71 του νόμου αυτού καταργήθηκαν οι κωδικοποιούμενες διατάξεις του Μέρους Α’ και το Παράρτημα του ν. 4174/2013.

Ο ν. 4987/2022, ο οποίος αναφέρεται πλέον ως ΚΦΔ, περιλαμβάνει 71 άρθρα κατανεμημένα σε δεκατρία (13) Τμήματα, (ορισμένα από τα οποία υποδιαιρούνται σε Κεφάλαια) καθώς και Παράρτημα.

Για την ευχερέστερη ανάγνωση η εγκύκλιος φέρει θεματικούς πλαγιότιτλους και εντός αγκύλης γίνεται αναφορά των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται με τον ΚΦΔ σε σύγκριση με τον καταργηθέντα ν. 4174/2013.

Δείτε το σχετικό αρχείο ή κατεβάστε το από εδώ:

Δείτε την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source