Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση έως 31.8.2022 για τις δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1101/2022 με την οποία ορίζεται ότι :

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77), καθώς και η προθεσμία καταβολής της πρώτης και δεύτερης δόσης του φόρου αυτού, ειδικά για το φορολογικό έτος 2022 οι οποίες με την υπό στοιχεία Α. 1069/2022 (Β’ 2675) είχαν παραταθεί μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022, με την παρούσα παρατείνονται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022.

2. Οι προθεσμίες υποβολής, για το ίδιο φορολογικό έτος, των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77) λόγω μεταβίβασης πλοίου που παραμένει στην ελληνική σημαία είτε ύψωσης της ελληνικής σημαίας για πρώτη φορά ή ανάθεσης της διαχείρισης πλοίου με ξένη σημαία για πρώτη φορά από την Ελλάδα, μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους 2022, που λήγουν μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2022, με την παρούσα παρατείνονται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source