Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση απόσυρσης ΦΗΜ

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ δύο νέες αποφάσεις με τις οποίες τροποποιούνται οι αποφάσεις Α.1068/29.3.2021  και  Α.1011/16.1.2020 της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά με την απόφαση Α.1153/2021 προβλέπεται η παράταση στην απόσυρση των μεντέλων ΦΗΜ που αναφέρονται στην  Α.1011/16.1.2020 απόφαση της ΑΑΔΕ ως εξής :

Η απόσυρση από τη χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-08-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000€, 30-09-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000€, 31-10-2021 για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται να δηλώσουν, την παύση αυτών μέχρι την 31-08-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000€, 30-09-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000€, 31-10-2021 για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Από την επομένη των ως άνω καταληκτικών ημερομηνιών και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο – χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013.

-Δείτε την απόφαση Α.1153/2021 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου.
-Δείτε την κωδικοποιημένη Α.1011/16.1.2020 όπως ισχύει.

——–

Με την απόφαση Α.1152/2021 τροποποιείται η Α.1068/29.3.2021 και παρατείνεται έως 31.10.2021 η απόσυρση των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β’ 4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.«Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)»

-Δείτε την απόφαση Α.1152/2021 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου.
-Δείτε την κωδικοποιημένη Α.1068/29.3.2021όπως ισχύει