Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση δυνατότητας μετατροπής άδειας παραγωγού σε άδεια επαγγελματία πωλητή

5 Οκτώβριου 2022

Παράταση δυνατότητας μετατροπής άδειας παραγωγού σε άδεια επαγγελματία πωλητή

Με το άρθρο 76 του νέου νομοσχεδίου «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων-Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.» που κατατέθηκε στη Βουλή, δίνεται η δυνατότητα στους μικροπαραγωγούς αγροτικών προϊόντων να μετατρέψουν τις άδειες παραγωγού για συμμετοχή σε λαϊκές αγορές σε άδειες επαγγελματιών, εφόσον δεν το έπραξαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, με παράταση αυτής έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 76
Παράταση δυνατότητας μετατροπής άδειας παραγωγού σε άδεια επαγγελματία πωλητή

Η δυνατότητα υποβολής αίτησης μετατροπής της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, που έχουν την καλλιέργειά τους εντός της Περιφέρειας Αττικής σε άδεια επαγγελματία πωλητή κατά τις παρ. 8 και 8Α του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Source