Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για πληγέντες από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Αττικής

Με την απόφαση 1127/2022 παρατείνονται μέχρι και τις 19-01-2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τα στοιχεία των πληγέντων από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου 2022 για τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας του Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, όπως αυτός διαμορφώθηκε βάσει της υπό στοιχείο 254809/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/9.8.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που λήγουν ή έληξαν από 19-07-2022 μέχρι και 19-01-2023.

Για τα πρόσωπα αυτά, οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από 19-07-2022 μέχρι και 19-01-2023, παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Η πρώτη δόση της ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

Αναστέλλεται μέχρι και την 19-01-2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 19-07-2022 οφειλών των προαναφερθέντων προσώπων και οντοτήτων.

Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις/τόκοι/επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβλήθηκαν στις οφειλές, από τις 19/07/2022 μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, επιστρέφονται ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην αρμόδια υπηρεσία. Ρυθμίσεις που τυχόν απωλέσθηκαν από τις 19/07/2022 μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρούσας αναβιώνουν ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου εν συνεχεία αυτές να ενταχθούν στις διατάξεις περί παράτασης δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής της απόφασης.

Σύμφωνα με την οριοθέτηση της 254809/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/9.8.2022, οι περιοχές είναι οι κάτωθι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
– Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης της Δημοτικής Ενότητας Πεντέλης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

– Δημοτική Κοινότητα Ανθούσης της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσης
– Δημοτική Κοινότητα Γέρακα της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
– Δημοτική Κοινότητα Παλλήνης της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
– Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου της Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source