Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση προθεσμίας για τις αιτήσεις χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2020 (Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα, Κόρινθο, Φθιώτιδα)

Δημοσιεύθηκε σο ΦΕΚ η απόφαση ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/15095/Α321 με την οποία ορίζεται νέα προθεσμία, έως την 7η Οκτωβρίου 2022, εντός της οποίας, εφόσον άλλως δεν ορίζεται μεταγενέστερη προθεσμία, οι ενδιαφερόμενοι, για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων τους από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων:
α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση άδειας επισκευής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) ή για τον καθορισμό δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτιρίου.

Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου