Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση προθεσμίας χορήγησης απαλλαγών ΦΠΑ για τη διενέργεια δραστηριότητας πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

11 Ιανουάριου 2022

Παράταση προθεσμίας χορήγησης απαλλαγών ΦΠΑ για τη διενέργεια δραστηριότητας πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση 1272/2021 τροποποιούνται οι μεταβατικές διατάξεις της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστη­ριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θά­λασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας», μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων βάσει της απόφασης αυτής ηλεκτρονικών εφαρμογών, και για την ημερολογιακή περίοδο από 01.04.2018 έως την 31.12.2022 και για τις χορηγηθείσες απαλλαγές της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ εντός της περιόδου αυτής, θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1177/2018».

Δείτε την απόφαση 1272/2021 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου και την κωδικοποιημένη ΠΟΛ.1177/2018

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.