Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση της υποχρεώσης δηλωσης αποθεμάτων υγειονομικού υλικού έως 12.9.2021

13 Ιούλιος 2021

Παράταση της υποχρεώσης δηλωσης αποθεμάτων υγειονομικού υλικού έως 12.9.2021
  • Παράταση δήλωσης αποθεμάτων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  η απόφαση  77119/9.7.2019 με την οποία παρατείνεται η ισχύς  της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας

Η απόφαση προβλέπει την παράταση στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης αποθεμάτων υγειονομικού υλικού έως και τις 12 Σεπτεμβρίου 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 63719/19.6.2020 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου