Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση υποβολής εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ


01/07/2022


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11

Η προθεσμία υποβολής του εντύπου «Ε11 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ» παρατείνεται έως τη Δευτέρα 11/07/2022.

Source