Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση χορήγησης ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από COVID-19

Με την απόφαση 61579/2022, η ισχύς του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 παρατείνεται από τη λήξη της υπ’ αρ. 35432/2022 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ήτοι από 01-06-2022 και μέχρι την 30η-09-2022, με τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες, που ορίζονται στην υπ’ αρ. 6924/27-01-2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Δείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβου

Source