Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παρέμβαση του συλλόγου λογιστών ελ.επαγγελματιών Κοζάνης σχετικά με το πρόγραμμα «ενίσχυσης επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου Covid 19.»

Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Κοζάνης
(Ε.Φ.Ε.Ε. Κοζάνης)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Στις 9/3/2021 δημοσιεύθηκε η απόφαση σχετικά με την ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου Covid 19.

Στην παραπάνω απόφαση επισημαίνουμε τα παρακάτω θέματα, τα οποία κατά την άποψη μας χρήζουν άμεσης τροποποίησης:

1. Σε ότι αφορά τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά (Κεφ.6, παρ.β – γγ) και συγκεκριμένα την υπεύθυνη δήλωση , που πρέπει να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται δεκτή και υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τα ΚΕΠ, γιατί όπως είναι γνωστό, προκειμένου να εκδοθεί υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr, πρέπει το φυσικό πρόσωπο να πιστοποιηθεί με κωδικούς ηλεκτρονικής πρόσβασης σε τραπεζικό λογαριασμό, και κατά συνέπεια αυτή η προϋπόθεση αποκλείει εκ των προτέρων αρκετούς δικαιούχους.

2. Σχετικά με την αξιολόγηση των αιτήσεων (άρθρο 7), η οποία θα γίνει με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).(Δηλαδή όποιες επιχειρήσεις υποβάλλουν πρώτοι ηλεκτρονικά την αίτηση τους αυτές θα εγκριθούν , εφόσον βέβαια πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.)

Ο συγκεκριμένος τρόπος αξιολόγησης δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στους συναδέλφους μας , οι οποίοι κατά κύριο λόγο θα επιφορτισθούν το βάρος υποβολής των συγκεκριμένων αιτήσεων, όπως :

• Από την πείρα μας από ανάλογες πλατφόρμες, την ημέρα που ξεκινά η υποβολή αιτήσεων συνήθως το σύστημα πέφτει με συνέπεια να καταναλώνουμε πολλές ώρες χωρίς αποτέλεσμα.

• Το βέβαιο είναι ότι κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες με βάση τα κριτήρια είναι δικαιούχοι, θα μείνουν εκτός της επιδότησης και τότε επόμενο είναι να έρθουμε σε σύγκρουση με τους πελάτες μας οι οποίοι θα μας θεωρούν υπεύθυνους .

• Η μέθοδος της άμεσης διαδικασίας (FiFo) ευνοεί τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν οργανωμένα λογιστήρια και έχουν να στείλουν μόνο μια αίτηση, σε σχέση με τις μικρότερες επιχειρήσεις – οι οποίες έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη το συγκεκριμένο ποσό της ενίσχυσης – οι οποίες παρακολουθούνται από λογιστές – εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη να υποβάλλουν περισσότερες αιτήσεις.

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι πρέπει να τροποποιηθεί η σχετική απόφαση σε ότι έχει σχέση με την θεώρηση της υπεύθυνης δήλωσης και τον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων.

Επίσης, προκειμένου να μην δημιουργηθούν παρανοήσεις , θεωρούμε ότι πρέπει να διευκρινισθεί εάν οι επιλέξιμοι ΚΑΔ πρέπει να είναι κύριοι ή μπορούν να είναι και δευτερεύοντες.

Το Δ.Σ. του συλλόγου