Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παύση ισχύος των διατάξεων της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ελλάδας- Σουηδίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2022                                                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παύση ισχύος των διατάξεων της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ελλάδας- Σουηδίας

Σε συνέχεια της υποβληθείσας μονομερούς καταγγελίας από τη Σουηδία (ρηματική διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Σουηδίας την 16η Ιουνίου 2021) της διμερούς Συμφωνίας περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (ΣΑΔΦ Ελλάδας- Σουηδίας ν.4300/1963, ΦΕΚ/Α/73/28.05.1963), σας γνωρίζουμε ότι η εν λόγω ΣΑΔΦ παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου ΧΧΧΙ της Σύμβασης, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις:

• Προκειμένου για εισόδημα: Για το εισόδημα που θα προκύψει από την 1η Ιανουαρίου 2022 και εξής.

• Προκειμένου για φόρο κεφαλαίου: Για τον φόρο που θα βεβαιωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 και εξής.