Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΠΕΦΕ: Αίτημα παράτασης προθεσμιών από την φορολογική αρχή

Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων
Σεπολίων 9, Πλατεία Αττικής
Τ.Κ.: 10445 Αθήνα
Τηλ.: 2108820002, 2106124910
Fax: 2106140024
Κιν.: 6948351478
E-mail: [email protected]

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υφυπουργών Οικονομικών
Απόστολο Βεζυρόπουλο
Καραγεώργη Σερβίας 10 Αθήνα

ΚΟΙΝ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Διοικητή της ΑΑΔΕ
κ. Γιώργο Πιτσιλή
Καραγεώργη Σερβίας 10 Αθήνα

Αθήνα 19-03-2021

Κύριε Υφυπουργέ,

Την 05-03-2021 υπογράψατε την με αριθμό Α.1049/12.03.2021 απόφαση η οποία καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ Β’984/12-03-2021 με θέμα την παράταση των προθεσμιών της §4 του άρθρου έκτου της από 30-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’75) ως προς την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του νόμου 4174/2013. Αποφασίσατε και δώσατε παράταση για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και την έκδοση των αποφάσεων της Δ.Ε.Δ. ξεχάσατε όμως τους λογιστές όπως τους ξεχάσατε και στις προηγούμενες αποφάσεις ΣΑΣ, είναι υποχρεωμένοι εντός της πανδημίας εντός πέντε ημερών να προσκομίσουν στη φορολογική αρχή βιβλία και στοιχεία και εντός 20 ημερών να απαντήσουν στα Σ.Δ.Ε. που εκδίδονται σωρηδόν από τις Δ.Ο.Υ. ξεχάσατε ότι και εμείς είμαστε τρωτοί στον υιό και δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις Δ.Ο.Υ. ούτε τηλεφωνικά, επίσης εκδίδετε αποφάσεις με ημερομηνίες λήξεις Σάββατο ή Κυριακή δεν είμαστε υπάλληλοι σας για να δουλεύουμε και τα Σαββατοκύριακα. Μας φορτώσατε όλο το Υπουργείο Οικονομικών στην πλάτη μας και δεν μας δίνετε τη δυνατότητα να ανασάνουμε.

ΖΗΤΑΜΕ

α) όποιες περιοχές είναι σε κόκκινο να ανασταλούν οι έλεγχοι από τις Δ.Ο.Υ.,

β) όποιες υποθέσεις είναι σε εξέλιξη να παραταθούν τουλάχιστον για τρεις μήνες,

γ) όπου έχουν σταλεί Σ.Δ.Ε. να παραταθεί η υποβολή υπομνημάτων – απαντήσεων τουλάχιστον για τρεις μήνες.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για εποικοδομητική συζήτηση

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ