Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πλήρης ψηφιοποίηση φορολογικών αρχών, νέες έξυπνες μέθοδοι καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (έλεγχοι με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, on-line παρακολούθηση της μεταφοράς αγαθών κ.λπ.), εισαγωγή διασυνδεδεμένων ταμειακών μηχανών και POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα

16 Μάρτιος 2021

Πλήρης ψηφιοποίηση φορολογικών αρχών, νέες έξυπνες μέθοδοι καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (έλεγχοι με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, on-line παρακολούθηση της μεταφοράς αγαθών κ.λπ.), εισαγωγή διασυνδεδεμένων ταμειακών μηχανών και POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα
  • Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Η παρουσίαση στο σημερινό Ecofin

Η παρουσίαση του Υπουργείου Οικονομικών για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Ecofin.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κα,τεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

Συνημμένα