Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πλαφόν στα έσοδα παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας – Ενιαίοι φορολογικοί κανόνες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη «BEFIT»

Η Πρόεδρος κα φον ντερ Λάιεν προέβη σε ανακοινώσεις σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης όπως και προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Όπως ανέφερε, με τη μείωση της ζήτησης στις ώρες αιχμής η παροχή ενέργειας θα διαρκεί περισσότερο και οι τιμές θα μειωθούν.
«Γι’ αυτό προτείνουμε μέτρα που έχουν σκοπό να μειώσουν τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση στα κράτη μέλη.»

Επιβολή ορίου στα έσοδα των εταιρειών που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλό κόστος

«Οι εταιρείες αυτές έχουν κέρδη απροσδόκητα, τα οποία δεν τα είχαν καν φανταστεί.
Στην κοινωνική οικονομία της αγοράς είμαστε υπέρ του κέρδους.
Στην παρούσα συγκυρία όμως τα υπερκέρδη λόγω του πολέμου και εις βάρος των καταναλωτών είναι αδικαιολόγητα.
Τα κέρδη θα πρέπει να διανεμηθούν και να διοχετευθούν σε όσους χρήζουν μεγαλύτερης βοήθειας.
Με την πρότασή μας θα συγκεντρωθούν περισσότερα από 140 δισ. ευρώ ώστε τα κράτη μέλη να μετριάσουν άμεσα το πλήγμα.
Υπερκέρδη έχουν και οι μεγάλες εταιρείες πετρελαίου, αερίου και άνθρακα. Οφείλουν να καταβάλουν το μερίδιο που τους αναλογεί, μια δίκαιη συνεισφορά για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Όλα αυτά είναι μέτρα έκτακτης ανάγκης και προσωρινά μέτρα που επεξεργαζόμαστε, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεών μας για ανώτατα όρια τιμών.
»

Νέα Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου

«Αποστολή της θα είναι να συμβάλει στην παροχή εγγυήσεων για την αγορά υδρογόνου, κάνοντας ιδίως χρήση των πόρων του Ταμείου Καινοτομίας.
Θα μπορέσει να επενδύσει 3 δισ. ευρώ, έτσι ώστε να βοηθήσει στην οικοδόμηση της μελλοντικής αγοράς υδρογόνου.
»

Μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη όσον αφορά τη μείωση του χρέους τους

Δέσμη μέτρων αρωγής για τις ΜΜΕ

«Θα περιλαμβάνει πρόταση για ένα ενιαίο σύνολο φορολογικών κανόνων για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη — το οποίο φέρει την ονομασία “BEFIT”.
Αυτό θα διευκολύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ένωση. Μείωση της γραφειοκρατίας σημαίνει καλύτερη πρόσβαση στον δυναμισμό μιας ηπειρωτικής αγοράς.
Και θα αναθεωρήσουμε την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών, διότι απλά δεν είναι δίκαιο 1 στις 4 πτωχεύσεις να οφείλεται σε μη εμπρόθεσμη εξόφληση τιμολογίων.
»

Source