Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΠΟΜΙΔΑ – Μείωση ενοικίων: Έξι αναγκαίες παρεμβάσεις για να υποβληθούν οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος των ιδιοκτητών

Η μείωση ενοικίων σε πολλές κατηγορίες μισθώσεων ακινήτων που ίσχυσε κατά το διάστημα Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020, δημιούργησε πάμπολλες διενέξεις και εκκρεμότητες μεταξύ ιδιοκτήτων και ενοικιαστών αλλά και του Κράτους, και εν τέλει πλήρη αβεβαιότητα ως προς τα ποσά ενοικίων που πρέπει να δηλωθούν από τους εκμισθωτές των ακινήτων αυτών στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος έτους 2020.
 
Εν όψει του ότι άρχισε η υποβολή των εφετινών φορολογικών δηλώσεων, άμεση προτεραιότητα για το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ πρέπει να αποτελέσει η  επίλυση των σοβαρών αυτών προβλημάτων, χωρίς την οποία οι φορολογούμενοι εκμισθωτές που υπέστησαν της μειώσεις ενοικίων και οι φοροτεχνικοί τους σε όλη τη χώρα, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την υποβολή τους.
 
Οι αναγκαίες παρεμβάσεις και οι λύσεις που πρέπει να δοθούν από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ σε σχέση με το ανωτέρω διάστημα Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020, ώστε ο κάθε ιδιοκτήτης να γνωρίζει τι δικαιούται να εισπράξει και από ποιόν, τι πρέπει να δηλώσει, αλλά και αν καλύπτεται ως προς τα τεκμήρια διαβίωσής του, είναι οι εξής:
1.    Να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για υποβολή αρχικών δηλώσεων COVID και διορθώσεων κάθε είδους λαθών και παραλείψεων, με ένδειξη πλέον σε κάθε δήλωση COVID του αν δικαιούται πράγματι μείωση ο κάθε ενοικιαστής κατοικίας ή επαγγελματικού ακινήτου.
2.    Να ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμούσες διορθώσεις λαθών, πληρωμές και συμψηφισμοί αποζημιώσεων των εκμισθωτών, ακόμη και με δόσεις ρυθμισμένων οφειλών.
3.    Να ανακοινωθεί άμεσα ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος της αποζημίωσης των εκμισθωτών υπεκμισθωμένων ακινήτων ώστε να καταβληθούν από τους ενοικιαστές τα οφειλόμενα μισθώματα αλλά και από το κράτος οι σχετικές αποζημιώσεις.
4.    Να συμπληρωθεί στις απορριπτικές απαντήσεις της ΑΑΔΕ ότι «ο μισθωτής δεν ήταν πληττόμενος και συνεπώς δεν ήταν δικαιούχος μείωσης μισθώματος.» και ότι: «ως εκ τούτου, βάσει των στοιχείων που είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία μας ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή ολοκλήρου του μισθώματος», ώστε να τερματιστεί η κακόπιστη άρνηση καταβολής τους, να εισπραχθούν και να δηλωθούν τα μισθώματα αυτά στο Ε2 των ιδιοκτητών.
5.    Να κατατίθενται διαδικτυακά στις Δ.Ο.Υ. τα εξώδικα και οι αγωγές ή δικαστικές αποφάσεις απόδοσης μισθίου για την αναβολή φορολόγησης των ανείσπρακτων ενοικίων έτους 2020.
6.      Να προσυμπληρωθούν αυτόματα στους κωδικούς 657-657 ή 781-782 του Ε1 τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν από το Κράτος σε κάθε ιδιοκτήτη, ώστε να καλύψουν τα τεκμήρια διαβίωσής του, όπως ήδη προβλέπεται στην απόφαση Α.1118/2021 της ΑΑΔΕ.    
 


Στράτος Παραδιάς
Δικηγόρος Α.Π. Αθηνών
Σοφοκλέους 7, Αθήνα 10559 GR
Τηλ. 210 3216141 Fax 210 32180551
Stratos Paradias, Lawyer at the Supreme Court
7 Sofokleous Str., Athens GR 10559
[email protected] www.paradias.gr
www.pomida.gr www.uipi.com