Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΠΟΟΕΕΕ: Αίτημα παράτασης του χρόνου υποβολής φορολογικών καταστάσεων ΜΥΦ έτους 2020

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΑΜΒΕΤΤΑ 4 – ΑΘΗΝΑ-10678 – ΤΗΛ. 2103810122 Α.Φ.Μ. 999184257 Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών E-mail: [email protected]

Προς:
Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Θέμα: «Παράταση του χρόνου υποβολής φορολογικών καταστάσεων ΜΥΦ έτους 2020»

Κύριε Διοικητά

Την τρέχουσα περίοδο που διανύουμε με την πανδημία να βρίσκεται στην κορύφωση της και με μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων να βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας και ακόμη μεγαλύτερο μέρος να λειτουργούν με περιορισμούς λόγω τηλεργασίας, θα πρέπει να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στον κλάδο μας προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις φορολογικές υποχρεώσεις των πελατών μας.

Ζητάμε την παράταση του χρόνου υποβολής φορολογικών καταστάσεων ΜΥΦ έτους 2020 μέχρι 30/06/2021, σε αντίστοιχη εφαρμογή της περσινής σας απόφασης Α.1051/20-03-2020.

Ο Πρόεδρος
Αριστείδης Παπανδρέου

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Λογοθέτης