Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πορτογαλία – Οι αλλαγές στους κανόνες ηλεκτρονικής τιμολόγησης από το 2022

Η Πορτογαλία είναι μια απο τις χώρες που αποφάσισε να εισαγάγει την ηλεκτρονική τιμολόγηση για τη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ (Vat Gap).

Οι φορολογικές αρχές είχαν προγραμματίσει να εφαρμόσουν σημαντικές αλλαγές στην ηλεκτρονική τιμολόγηση κατά τη διάρκεια του 2020, οι οποίες όμως αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας.

Το νέο χρονοδιάγραμμα της φορολογική διοίκησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες αλλαγές από το 2022.

1. Ο κωδικός QR (QR CODE)

Από τις αρχές του 2022 θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά σε όλα τα τιμολόγια (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα) ο κωδικός QR
Ο κωδικός QR πρέπει να είναι τουλάχιστον 30x30mm και να εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα του τιμολογίου.
Ο κύριος σκοπός της χρήσης κωδικών QR στα τιμολόγια είναι να μπορούν οι πληροφορίες να δομούνται με τρόπο που να επιτρέπει την επεξεργασία τους από συστήματα πληροφορικής που διαβάζουν τους κωδικούς αυτούς. Ο κωδικός QR θα περιέχει δεκάδες πεδία με δεδομένα για το τιμολόγιο.


2. Ο κωδικός ATCUD

Το ATCUD είναι ένας μοναδικός αριθμός παραστατικού που προσδιορίζει τα τιμολόγια και επιβεβαιώνει την εγκυρότητά τους.

Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να συμπεριλαμβάνεται ο κωδικός αυτός στα τιμολόγια από τον Ιανουάριο του 2022, ωστόσο, με την κατάθεση του προϋπολογισμού προτάθηκε η αναστολή αυτής της απαίτησης έως το 2023, καθιστώντας την εθελοντική έως τότε.

Αν και ο κωδικός ATCUD θα είναι προαιρετικός το 2022, οι φορολογικές αρχές δίνουν κίνητρο στις επιχειρήσεις να το εφαρμόσουν πριν από αυτό. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να αφαιρέσουν το 120% των δαπανών τους οι οποίες θα σχετίζονται με το κόστος εφαρμογής στα συστήματά τους του συγκεκριμένου κωδικού, εάν συμπεριλάβουν το ATCUD σε όλα τα τιμολόγια και τα σχετικά φορολογικά έγγραφα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023.

3. Ηλεκτρονικά τιμολόγια B2G

Η Πορτογαλία εφαρμόζει την ηλεκτρονική τιμολόγηση για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων από τον Ιανουάριο του 2021.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είχε ως εξής :
–  Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G στην Πορτογαλία είναι υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2021
–  Για τις εταιρείες μεσαίου και μικρού μεγέθους, η προθεσμία συμμόρφωσης ήταν η 1η Ιουλίου 2021.
–  Από τον Ιανουάριο του 2022, οι μικρές επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια επίσης για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο.

Για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανακατευθύνουν τους πόρους τους σε πιο επείγουσες ανάγκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Πορτογαλία καθιέρωσε μια περίοδο χάριτος στις ανωτέρω προθεσμίες, η οποία επέτρεπε στις δημόσιες αρχές να δέχονται τιμολόγια PDF αντί για ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Ωστόσο, αυτή η περίοδος χάριτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να θέσουν σε λειτουργία τα συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2G πριν το τέλος του 2021.