Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα για δυνατότητα διόρθωσης επιμερισμού ποσών σε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις στην πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Επιδότησης Παγίων Δαπανών και για παράταση υποβολής του Πιστοποιητικού Φερεγγυότητας

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 – 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): [email protected]

Email(2): [email protected]

Προς
Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου

τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
κ. Χρήστο Τριαντόπουλο

τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 214

Θέμα: Αίτημα για τη δυνατότητα διόρθωσης επιμερισμού των ποσών σε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις στην πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Επιδότησης Παγίων Δαπανών και για παράταση υποβολής του Πιστοποιητικού Φερεγγυότητας

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί και κε Διοικητά

Με αυτή την επιστολή θα θέλαμε να φέρουμε στην προσοχή σας ένα πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί με τον επιμερισμό των ποσών σε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις στην πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Επιδότησης Παγίων Δαπανών και για το οποίο έχει έρθει πλήθος αναφορών στην Ομοσπονδία μας.

Οι ανάγκες των επιχειρήσεων είναι διαρκώς μεταβαλλόμενες, ενώ ο επιμερισμός των ποσών ανάμεσα στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις «κλειδώνει» με την αρχική υποβολή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χρήματα που έχουν προβλεφθεί και εγκριθεί, να μένουν ουσιαστικά αχρησιμοποίητα, λόγω των ευμετάβλητων συνθηκών (π.χ. ποσά που έχουν επιμεριστεί για την κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων, να πάνε «χαμένα», ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη έκτακτων ασφαλιστικών υποχρεώσεων).

Η δέσμευση σας στην επιτυχία του Προγράμματος Επιδότησης Πάγιων Δαπανών και η διόρθωση οποιωνδήποτε αδικιών έχουν παρατηρηθεί, είναι αποδεδειγμένη και αδιαμφισβήτητη, με τις αλλεπάλληλες παρατάσεις υποβολής των αιτήσεων με τις ΚΥΑ Αρ. ΓΔΟΥ 824/2021, Αρ. 825/2021 και Αρ. 880/2021, καθώς και με το από 5/8/21 Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ για την υπαγωγή 800 επιχειρήσεων στην επιδότηση, οι αιτήσεις των οποίων είχαν απορριφθεί αρχικά.

Για αυτούς του λόγους λοιπόν θεωρούμε πως θα δείτε θετικά το αίτημα της Ομοσπονδίας μας, και όλων των επαγγελματικών φορέων, να επιτραπεί η διόρθωση του επιμερισμού του ποσού επιδότησης των πάγιων δαπανών ανάμεσα στις φορολογικές και τις ασφαλιστικές οφειλές, χωρίς αλλαγή του αρχικού ποσού επιδότησης, ώστε καμία επιχείρηση να μην χάσει χρήματα που δικαιούται, και τα οποία ενώ έχουν προβλεφθεί, ουσιαστικά δεν θα χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα.

Εφόσον δεν είναι εφικτή αυτή η διόρθωση για δημοσιονομικούς λόγους, τότε παρακαλούμε να παραταθεί η δυνατότητα συμψηφισμού αυτών των ποσών και για το επόμενο έτος (2022).

Τέλος, θα θέλαμε να προσθέσουμε πως θεωρούμε απαραίτητη την παράταση υποβολής του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις που έλαβαν στήριξη στο πλαίσιο της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού έως την 31/12/2021 και για τις οποίες δεν υπάρχει εσωτερική αυτόματη αναζήτηση από τη διαδικτυακή πύλη Solon. Στα πλαίσια διευκόλυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας, ειδικά για τις περιοχές όπου δεν αναζητείται αυτεπαγγέλτως, να γίνεται δεκτό ένα πιστοποιητικό για όλες τις περιπτώσεις Επιστρεπτέας Προκαταβολής και να μην απαιτούνται εφτά διαφορετικές υποβολές για κάθε επιστρεπτέα ξεχωριστά. Παράλληλα θα πρέπει να θεωρηθεί έγκυρο κάθε πιστοποιητικό που εκδόθηκε χωρίς να θεωρηθεί κάποιο λήξαν και να απαιτηθεί η επανέκδοση του.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος
Καμπάνης Βασίλειος

η Γενική Γραμματέας
Τσιώρα Ανδρομάχη

ο Α’ Αντιπρόεδρος
Tσαμόπουλος Δημήτριος

ο Β’ Αντιπρόεδρος
Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Ταμίας
Γρηγορίου Θωμάς

ο Αν. Γεν. Γραμματέας
Πάτσιας Χρήστος

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων
Χριστόπουλος Γεώργιος

τα Μέλη
Νάκας Αστέριος
Σαββάκης Θεόδωρος
Μουσελλής Εμμανουήλ
Λαμπρόπουλος Κων/νος