Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα για επανεξέταση του προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 – 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): [email protected]

Email(2): [email protected]

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
κ. Χρήστο Τριαντόπουλο

Τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 222

Θέμα: Αίτημα για επανεξέταση του προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Με την παρούσα επιστολή μας, θέλουμε να επανέλθουμε στο θέμα της καταχώρισης στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Ειδικά για τις περιπτώσεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4734/2020 (Α’ 196), των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ήτο η Δευτέρα 1, Φεβρουαρίου 2021, έχουμε αναφερθεί διεξοδικά στις με αρ. πρωτ. 165/26.01.2021, 167/2.2.2021, 176/2.3.2021 και 199/14.5.2021 επιστολές μας, όπου αναγνωρίζαμε ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία ήταν μέρος μια σειράς παρατάσεων που είχαν δοθεί, αλλά και αναλύαμε όλους τους λόγους (διαδικαστικούς αλλά και έκτακτους λόγω της πανδημίας του COVID-19), που θεωρούμε ότι καθιστούσαν επιτακτική όχι μόνο ακόμα μια παράταση, αλλά και επανεξέταση εξ’ αρχής του προστίμου για τη μη συμμόρφωση.

Όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων. Περαιτέρω, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης τήρησης ειδικού μητρώου και εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο, με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται (παράγραφοι 8 & 9, του άρθρου 21, ν. 4557/2018, ΦΕΚ Α’ 139/30.07.2018, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4734/2020, ΦΕΚ α’ 196/08.10.2020).

Ο λόγος λοιπόν που επανερχόμαστε στο θέμα είναι η πληθώρα αναφορών που έχουν φτάσει στην Ομοσπονδία μας από επιχειρήσεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4734/2020 (Α’ 196), που δεν πρόλαβαν την ανωτέρω ημερομηνία, αλλά και από επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη μετά την 1η Φεβρουαρίου, και μέσα στον κυκεώνα των μέτρων και των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά λόγω της πανδημίας του COVID-19, επίσης δεν πρόλαβαν να προβούν στην καταχώριση των στοιχείων, αρχικών ή αλλαγών, στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εντός 60 ημερών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις να ζουν κάτω από την απειλή ενός εξοντωτικού προστίμου, σε μια περίοδο όπου η Χώρα προσπαθεί να ορθοποδήσει και να επανέλθει στην κανονικότητα, μετά από τα μέτρα που πάρθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, τa οποίa έχουν πλήξει σημαντικά από όλες τις πλευρές τα ταμειακά τους αποθέματα, και το οποίο αν εφαρμοσθεί θα έχει ως αποτέλεσμα τον αφανισμό τους. Αδιανόητο για μια δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα.

Για αυτό λοιπόν ζητάμε να ληφθούν υπόψιν οι έκτακτες συνθήκες που αντιμετώπισε η Χώρα και η αγορά λόγω της πανδημίας και να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο σε εκπρόθεσμες υποβολές, είτε αυτό αφορά αρχική υποβολή, είτε καταχώριση αλλαγής στοιχείων, αλλά και να επανεξεταστεί εξ αρχής το μέγεθος του προστίμου, καθώς θεωρούμε παράλογο να υπάρχουν τόσο υψηλά πρόστιμα για υποβολές στοιχείων καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα.

Η δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων, θα πρέπει να θεωρηθεί ως ικανό κίνητρο για την υποβολή των στοιχείων από τους υπόχρεους, αλλά εφόσον ο πλήρης μηδενισμός των προστίμων δεν κρίνεται εφικτός και εφαρμόσιμος, θεωρούμε ότι τα πρόστιμα, για να είναι δίκαια και εντός λογικών πλαισίων, θα πρέπει να κρίνονται ανά περίπτωση και να είναι αναλογικά με το μέγεθος της επιχείρησης.

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος
Καμπάνης Βασίλειος

η Γενική Γραμματέας
Τσιώρα Ανδρομάχη

ο Α’ Αντιπρόεδρος
Tσαμόπουλος Δημήτριος

ο Β’ Αντιπρόεδρος
Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Ταμίας
Γρηγορίου Θωμάς

ο Αν. Γεν. Γραμματέας
Πάτσιας Χρήστος

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων
Χριστόπουλος Γεώργιος

τα Μέλη
Νάκας Αστέριος
Σαββάκης Θεόδωρος
Μουσελλής Εμμανουήλ
Λαμπρόπουλος Κων/νος