Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα για παράταση της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής που έχουν λήξει ή λήγουν από την 1/2/2021 έως και την 31/3/2021

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 – 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): [email protected]

Email(2): [email protected]


ΠΡΟΣ

Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γεώργιο Πιτσιλή
 
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 171
 
Θέμα: Αίτημα για παράταση της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής που έχουν λήξει ή λήγουν από την 1/2/2021 έως και την 31/3/2021

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ και κ. Διοικητά,

Με την απόφαση Αριθμ. Α.1273/2020 (ΦΕΚ Β’ 5597/21.12.2020) αναστείλατε για εξήντα μέρες τις προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει  ή λήγουν από την 9η Νοεμβρίου 2020 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.

Επίσης για την προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν.4174/2013 που δεν έχει συμπληρωθεί από τις 16 Νοεμβρίου 2020 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021, εφόσον έως τις 16 Νοεμβρίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής, δώσατε παράταση έως και τις 31.03.2021.

Καθώς όμως οι έκτακτες συνθήκες που κατέστησαν αναγκαίες τις ανωτέρω παρατάσεις, όχι μόνο εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά επιδεινώθηκαν, και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, θεωρούμε αναγκαίο να υπάρξει μέριμνα ώστε να δοθεί ανάλογη παράταση και για τις περιπτώσεις που λήγουν από την 1η Φεβρουαρίου 2021 έως και τουλάχιστον μέχρι την 31 Μαρτίου 2021.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος
Καμπάνης Βασίλειος

η Γενική Γραμματέας
Τσιώρα Ανδρομάχη

ο Α’ Αντιπρόεδρος
Tσαμόπουλος Δημήτριος

ο Β’ Αντιπρόεδρος
Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Ταμίας
Γρηγορίου Θωμάς

ο Αν. Γεν. Γραμματέας
Πάτσιας Χρήστος

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων
Χριστόπουλος Γεώργιος

τα Μέλη
Νάκας Αστέριος
Σαββάκης Θεόδωρος
Μουσελλής Εμμανουήλ
Λαμπρόπουλος Κων/νος