Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΠΟΦΕΕ: Επαναφορά του αιτήματος για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 – 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): [email protected]

Email(2): [email protected]


ΠΡΟΣ
Τον Υφυπουργό Οικονομικών
 κ. Γιώργο Ζαββό

Κοινοποίηση
Τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Άδωνι Γεωργιάδη
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γεώργιο Πιτσιλή
Γενικός Γραμματέας ΓΓΠΣΔΔ
κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 167  

Θέμα: Επαναφορά του αιτήματος για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

Επειδή ίσως δεν περιήλθε σε γνώση σας το από 26 Ιανουαρίου 2021, με αρ. πρωτ. 165 έγγραφό μας, και επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν οι σοβαροί λόγοι τους οποίους επικαλούμεθα για την παράταση της προθεσμίας που αφορούν τους πραγματικούς δικαιούχους, επαναφέρουμε το εν λόγω έγγραφο μας.

Ως εκ τούτου ζητάμε να γίνει αντιληπτό ότι το αίτημα μας δεν γίνεται για συντεχνιακούς λόγους και λόγους «βολέματος», αλλά προέρχεται από την κραυγή αγωνίας των συναδέλφων μας Λογιστών – Φοροτεχνικών που εκπροσωπούμε, και οι οποίοι λόγω της γνωστής πίεσης να ικανοποιήσουμε όλα μαζί τα μέτρα της Κυβέρνησης για να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας, κινδυνεύουν με τα εξοντωτικά πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος.

Σημειώνουμε επίσης ότι η διεκπεραίωση αυτού του μέτρου, απαιτεί όχι μόνο επικοινωνία με τις επιχειρήσεις αλλά και αυτοπρόσωπη παρουσία, ενώ στις περιπτώσεις των κλεισμένων επιχειρήσεων με κρατική εντολή υπήρξε η αυτονόητη αδυναμία επίσκεψης και παραλαβής των απαιτούμενων εγγράφων για όλη την προηγούμενη περίοδο που παρατείνατε (σχ. Άρθρο 20 του Ν. 4557/2018 όπως ισχύει με την τροποποίηση από το Ν. 4607/2019).

Κύριε Υφυπουργέ,

Πρέπει να σημειώσετε επίσης ότι οι δυσκολίες δεν έγκεινται στις απλές επιχειρήσεις, αλλά στην πλειοψηφία των Νομικών Προσώπων αλλά και των Φυσικών, που είναι συνδεδεμένες με άλλα Νομικά Πρόσωπα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και απαιτείται ενδελεχής έλεγχος των κριτηρίων για την ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου (Νομικές Οντότητες που κατέχουν άλλες Οντότητες και ο σκοπός του Νόμου αφήνει σε εμάς, ως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα κατά την παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4557/2018, να αναζητήσουμε και να εντοπίσουμε το φυσικό πρόσωπο το οποίο τελικά ασκεί έλεγχο μέσω ιδιοκτησίας ή με άλλο τρόπο, ενός Νομικού Προσώπου).

Γνωρίζετε επίσης κ. Υφυπουργέ ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, για τον έλεγχο αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αρκετά κριτήρια, όπως τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όπως μέσω (εξωεταιρικής) συμφωνίας μετόχων ή ακόμα της άσκησης δεσπόζουσας επιρροής ή της εξουσίας που ασκούν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Και βέβαια προς αυτήν την κατεύθυνση, ως ενδείξεις ελέγχου πρέπει να ανατρέξουμε σε ποσοστά, καθώς και στην πλειοψηφία δικαιωμάτων ψήφου από μητρικές οντότητες και λοιπά.

Είναι αυτονόητο επομένως κ. Υπουργέ ότι δεν πρόκειται για μια εργασία ρουτίνας, όπως οι συνήθεις δηλωτικές υποχρεώσεις που κάνουμε στις διάφορες πλατφόρμες.

Εν όψει των πιο πάνω και κλείνοντας την παρούσα επαναληπτική επιστολή μας, είναι ανάγκη, να δείτε όλα τα προαναφερόμενα πραγματικά γεγονότα, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, λόγω των συγκυριών, εργάζονται επικίνδυνα οι συνάδελφοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί με πιεστικές προθεσμίες (παράλληλα με τις τρέχουσες εργασίες), και να δώσετε ακόμα μια παράταση, συμπληρωματικά με τις προηγούμενες αποφάσεις σας, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον μέχρι 15/04/2021.

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος
Καμπάνης Βασίλειος

η Γενική Γραμματέας
Τσιώρα Ανδρομάχη

ο Α’ Αντιπρόεδρος
Tσαμόπουλος Δημήτριος

ο Β’ Αντιπρόεδρος
Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Ταμίας
Γρηγορίου Θωμάς

ο Αν. Γεν. Γραμματέας
Πάτσιας Χρήστος

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων
Χριστόπουλος Γεώργιος

τα Μέλη
Νάκας Αστέριος
Σαββάκης Θεόδωρος
Μουσελλής Εμμανουήλ
Λαμπρόπουλος Κων/νος