Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΠΟΦΕΕ: Υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού για το πρόγραμμα επανεκκίνησης της εστίασης

26 Μάιος 2021

ΠΟΦΕΕ: Υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού για το πρόγραμμα επανεκκίνησης της εστίασης

© Taxheaven – H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας – Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 – 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): [email protected]

Email(2): [email protected]

26 Μαΐου 2021

Παρακάτω θα βρείτε το Υπόδειγμα ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΝΤΟΛΗΣ της Εταιρείας / Επιχείρησης προς τον Λογιστή – Φοροτεχνικό να υποβάλει την αίτηση με τα δικαιολογητικά για χρηματοδότηση Δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία προκηρύχθηκε με την με Α.Π.: 2831/638/Α3/12.05.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η οποία, μαζί με την Αναλυτική Πρόσκληση Δράσης, έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΟΒΙ46ΜΤΛΡ-ΤΥ7

Σκοπός της εντολής είναι διασφάλιση του Λογιστή που καλείται να υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση που περιέχεται στα δικαιολογητικά.

Το Υπόδειγμα επιμελήθηκε το Δικηγορικό Γραφείο «Γεώργιος Ράντος – Στράτος Τζουραμάνης και Συνεργάτες).

Συνημμένα