Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πράσινο φως από την Κομισιόν στην παράταση του προγράμματος Γέφυρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τροποποιήσεις ενός υπάρχοντος ελληνικού καθεστώτος ενίσχυσης που στοχεύει στη στήριξη των νοικοκυριών που έχουν πληγεί από την επιδημία του κορωνοϊού είναι σύμφωνες με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Σκοπός του υφιστάμενου καθεστώτος, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Νοεμβρίου 2020 (SA.58555), είναι να βοηθήσει στην αποπληρωμή των στεγαστικών δανείων εκείνων των νοικοκυριών που κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους μετά την έξαρση του κορωνοϊού.

Η Ελλάδα κοινοποίησε τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο υφιστάμενο καθεστώς:
(i) τρίμηνη παράταση της περιόδου στήριξης του δανείου από εννέα σε δώδεκα μήνες και
(ii) μείωση του μέγιστου ποσού ενίσχυσης ανά δικαιούχο (μεταξύ 33% και 40% χαμηλότερα σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο των επιδοτήσεων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του υφιστάμενου καθεστώτος).

Τα άλλα στοιχεία του συστήματος θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Όσον αφορά το υφιστάμενο καθεστώς ενισχύσεων, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η επιχορήγηση στους ιδιοκτήτες κατοικιών στο πλαίσιο του τροποποιημένου καθεστώτος θα παρέχει έμμεσο πλεονέκτημα στις τράπεζες που εξέδωσαν τα δάνεια.

Όταν οι ιδιοκτήτες κατοικιών με εξυπηρετούμενα δάνεια λαμβάνουν την επιδότηση, η Επιτροπή εκτίμησε το έμμεσο πλεονέκτημα ως συμβατό κατ’ αναλογία με την ενότητα 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου (βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ), το οποίο επιτρέπει επιχορηγήσεις έως 1,8 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο.

Αυτό υπόκειται σε διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένου του ότι οι τράπεζες δεν θα λάβουν αδικαιολόγητο έμμεσο πλεονέκτημα. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ιδιοκτητών σπιτιού, η Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της ενίσχυσης.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής έδειξε επίσης ότι η έμμεση ενίσχυση δεν θα δημιουργήσει αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, διότι περιορίζεται σε ό,τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου να εξασφαλιστεί ότι οι δανειολήπτες δεν θα χάσουν την κύρια κατοικία τους.
Επιπλέον, το τροποποιημένο καθεστώς δεν εισάγει διακρίσεις μεταξύ των τραπεζών και υποστηρίζει τους ιδιοκτήτες ακινήτων με δάνεια σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα.