Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: Υπαγωγή στην ασφάλιση – Απεικόνιση στην ΑΠΔ – «ΕΡΓΑΝΗ»

20 Σεπτέμβριος 2021

Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: Υπαγωγή στην ασφάλιση - Απεικόνιση στην ΑΠΔ - «ΕΡΓΑΝΗ»

© Taxheaven – H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας – Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής  Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Με τις διατάξεις του αρ. 27 και της παρ. 7 του αρ. 34 του Ν.4763/2020, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρ. 47 του Ν. 4777/2021 και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας αρ. K5/97484/5-8-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης κ’ Επενδύσεων – Παιδείας κ’ Θρησκευμάτων – Εργασίας κ’ Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Με τη νέα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι προαναφερόμενες διατάξεις και παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή τους.

Δείτε την εγκύκλιο 51/2021 από το αρχείο του κόμβου

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.