Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πρατήρια καυσίμων: Παράταση ολοκλήρωσης της Δράσης για τον εκσυγχρονισμό τους


Με τη νέα απόφαση 138663/2021 τροποποιείται η απόφαση Β2-829Α/2013 και το χρονοδιάγραμμα της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5
Χρονοδιάγραμμα Δράσης
Η Δράση, για όλους τους Κύκλους Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’, θα ολοκληρωθεί την 31η-12-2022. Ειδικότερα, οι επιμέρους προθεσμίες καθορίζονται ως εξής:
1. Υποβολή, στον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, των δικαιολογητικών δήλωσης ολοκλήρωσης, έως 31-01-2022.
2. Υποβολή, στον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, αιτημάτων τροποποίησης Μεγάλης Εμβέλειας, με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως 31-01-2022.
3. Υποβολή, στον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, αιτημάτων εκταμίευσης, με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως 31-5-2022. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ έως τουλάχιστον την 30η-6-2022.
4. Πληρωμές από τον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, έως 30-6-2022.
5. Λοιπές διοικητικές διαδικασίες για την εκκαθάριση και τη διαχειριστική ολοκλήρωση της δράσης, έως 31-12-2022.
».


Δείτε την απόφαση 138663/2021 στο αρχείο του κόμβου και την κωδικοποιημένη Β2-829Α/1.3.2013